سفیر امریکا در کابل: با فسـاد اداری در افغـانستان مبـارزه نشـده است

- ۲۴ قوس ۱۳۹۸

mandegarجان‌بس سفیر ایالات متحده امریکا می‌گوید که افغانستان برخی دستاوردهای در بخش مبارزه با فساد اداری داشته اما آنگونه که نیاز بود، با فساد اداری مبارزه نشده است.
جان‌بس سفیر، ایالات متحده امریکا در کابل دیروز که در برنامه ملی مبارزه با فساد اداری در ریاست حکومت وحدت ملی صحبت می‌کرد، گفت که افغانستان برخی دستاوردهای در بخش مبارزه با فساد اداری داشته، اما بیان داشت که فساد اداری تنها گزینه ای در این کشور است که نماینده‌گان ایالات متحده را مایوس ساخته است.
آقای بس، در مورد توافق احتمالی صلح افغانستان با طالبان گفت: «می‌تواند این موافقه ناکام شود؛ چون دولت ما، دولت‌های دیگر، سایر نهادهای مالی بین‌المللی آماده نیستند که کمک مالی لازم را ارایه کنند که این موافقه بین دو طرف کامیاب شود، به خاطری که دولت‌ها، نهادها و سکتورهای خصوصی ما اعتماد خود را از دست داده اند».
آقای بس تاکید کرد که فساد اداری گستردۀ در حکومت افغانستان مانع بزرگ فراراه کمک‌های جامعۀ جهانی به این کشور است و این بی‌باوری از آنجا سر چشمه می‌گیرد که پول‌های کمکی در این کشور به جاهای که نیاز بود مصرف نشد، بلکه به منافع شخصی چند شخص انگشت شمار استفاده شده است.
رییس حکومت وحدت ملی نیز در این نشست گفت: «هر پیشنهاد معقول، موثر و قابل پیمایش که از طرف جامعۀ جهانی می‌شود، به حیث انتقاد تلقی نمی‌شود، به حیث یک اقدام مثبت، کارا بین دو شریک بنیادی که منافع مشترک داریم و آینده ما به اساس همکاری ما هم در مبارزه با تروریزم بین‌المللی و هم با شبکه‌های جرمی و خاصتاً فساد اداری است».
وی همچنان در این نشست به سرپرست وزارت امور داخله گفت که زمری پیکان باید بازداشت شود و این یک امر است و باید هر چی زودتر عملی گردد.
وی همچنان گفت که دیگر تحمل آن نمانده که مرکز عدلی و قضایی امر کند و آن امر اجرا نشود.
او افزود: «پولیس باید قوی شود. به خاطر عدم بازداشت زمری پیکان، شهرت و اراده‌ی سیاسی دولت افغانستان روزانه نزد جامعۀ جهانی زیر سوال می‌رود. زمری پیکان، یک نهاد سراسری که نظم عامه بود را به یک منبع فساد بدل کرده بود».
آقای غنی از کمک‌های جهانی قدردانی کرد و بیان داشت که افغانستان و جامعۀ جهانی شرکایی اند که می‌خواهند فساد را در این کشور ریشه‌کن کنند.
آقای غنی گفت: «هر پیشنهاد معقول، موثر و قابل پیمایش که از طرف جامعۀ جهانی می‌شود، به حیث انتقاد تلقی نمی‌شود، به حیث یک اقدام مثبت، کارا بین دو شریک بنیادی که منافع مشترک داریم و آینده ما به اساس همکاری ما هم در مبارزه با تروریزم بین‌المللی و هم با شبکه‌های جرمی و خاصتاً فساد اداری است».
رییس حکومت وحدت ملی تاکید کرد که مبارزه با فساد در کوتاه مدت و به تنهایی توسط حکومت افغانستان موفق نخواهد بود؛ مگر اینکه حکومت، نهادهای مدنی و مردم در این بخش کار مستمر و هدفمند انجام دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.