هشت سناتور امریکایی: اشتباه دهۀ نود را در افغانستان تکرار نمی کنیم

هشت سناتور ارشد امریکایی با ابراز حمایت از موافقتنامۀ همکاری‌های استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده، گفته اند که کشورشان افغانستان را باز ترک نخواهد کرد.
این سناتوران گفته اند که تلاشها برای انعقاد موافقتنامه همکاری‌های دفاعی میان دو کشور، باید تسریع گردند.
سناتوران امریکایی فقط یک روز بعد از گفت‌وگو با نامزد سفیرهای ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفته اند، واشنگتن اشتباه دهۀ نود را با ترک افغانستان، باز تکرار نخواهد کرد.
هشت سناتور برجسته که جان کری، رییس کمیته روابط خارجی سنا، هم در میان آن‌هاست در یک اعلامیه مشترک بر اهمیت توافقنامه همکاری‌های استراتیژیک با افغانستان تاکید ورزیده اند.
جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه گفت «برای ایالات متحده و افغانستان عملی‌شدن مکمل این موافقتنامه  از جمله توافقات جدید برای همکاری امنیتی بعد از سال ۲۰۱۴ بسیار اساسی و مهم است.»
بعضی قانونگذاران افغان ازجمله جعفر مهدوی، عضو کمیته روابط بین المللی و سیاست خارجی مجلس نماینده‌گان معتقد اند که حمایت سناتوران از موافقتنامۀ همکاری استراتژیک ایالات متحده و افغانستان به خاطر تسلط شان بر سیاست‌گذاری ایالات متحده با اهمیت می‌باشد.
امضای موافقتنامه شراکت استراتژیک توسط ایالات متحده و افغانستان به گفته جان کری»ختم یک دوره جدید دخالت ایالات متحده درافغانستان نه، بلکه یک آغاز است.»
او تصریح کرد که روابط و همکاری بین افغانستان و ایالات متحده به اساس موافقتنامۀ جدید باید پیش از سال ۲۰۱۴ صورت گیرد. کری می گوید که روابط باید بر اصول امنیت ملی، به ویژه در جنگ ضد دهشت افگنی و از بین بردن پناهگاه های دهشت افگنان در منطقه استوار باشد.
محمود صیقل، معین پیشین وزارت خارجۀ و عضو ارشد ایتلاف ملی افغانستان می گوید  که سه مورد تذکر یافته در اعلامیه سناتوران امریکایی بسیار اهمیت دارد.
در بین آن‌ها تقاضا از حکومت افغانستان عملی ساختن تعهدات خویش از جمله مبارزه با فساد اداری، رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون که نشست های مختلف اعلام کرده است، یکی از بند های مهم این قطعنامه می باشد.
در فیصله نامه هشت سناتور ارشد امریکایی از قول  سناتور لینزی گراهم آمده است که اجرای درست موافقت شراکت استراتژیک دو کشور منشأ ثبات درمنطقه است و اینکه به طور قوی و اکید بیان میکند که افغانستان بار دیگر به دوران تاریک بر نمی گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.