بحران انتخابات عمیق‌تر می‌شود

گزارشگر:شجاع ‌نوری - ۰۱ جدی ۱۳۹۸

چند ماهی است که افکار عمومی و موضوعات مهم‌ رسانه‌ها مصروف برنامه ملی انتخابات می‌باشد. مسأله‌یی‌ که برای وطن، مردم و دموکراسی از اهمیت بالای برخوردار است.
تصورات اکثر مردم برهمین بود که این انتخابات مثل انتخابات‌های گذشته پُر از تقلب خواهد بود و احتمال بن‌بست و به بحران رفتن آن می‌رفت. آنچه مسلم است و مردم شاهد اند؛ دیده می‌شود، انتخابات از آغاز پروسه تا دیروز که نتایج ابتدایی آن همه‌گانی شد در بحران قراردارد و این mandegarبحران دارد عمیق‌تر می‌شود.
از شروع پروسۀ انتخابات اکثرنهاد‌های ناظر، مشاهد و نهادهای ذی‌دخل در قضیه می‌گفتند که در انتخابات تقلب میشود و این روند به چالش کشانده‌ خواهد شد. مسوولان این نهاد‌ها نگرانی‌ها و نظریات خود را همواره مطرح می‌ساختند تا توجهی به آن شود که کمتر شنیده‌ شد.
اگر کمی به گذشته رفته و نظری به اشتراک مردم در این پروسه ملی اندازیم، سهم‌گیری مردم در این روند با اما و اگرهای زیادی همراه بود. چون اشتراک مردم در رای‌دهی با توجه به نفوس و آمار ثبت نام‌کننده‌گان بسیار ناچیز بود. گذشته از آن مطرح ساختن نگرانی‌های نامزدان، مداخله در امور کاری کمیسیون و در اخیر هم تحریم نمودن و خارج شدن تعدادی از دسته‌های انتخاباتی از پروسه و جلوگیری از بازشماری آرا در بعضی ولایات، می‌توان گفت که این روند از آغاز کارش تاکنون در بحران بوده و حال‌دارد این بحران عمیق‌تر می‌شود.
تظاهرات مردمی، تحریم بازشماری آرا، تنش‌های لفظی، برخورد‌های فزیکی، صف‌بندی‌های قومی، تنظیمی، زبانی، پولی، تبلیغات فضای مجازی و رسانه‌یی بخش دیگری از اثرات منفی این روند است، که اذعان عمومی را مکدر ساخته و شعله‌یی ‌آتش این بحران را پف می‌کند.
اتهام‌هایی که بر تعدادی از اعضای کمیسیون انتخابات وارد است زاویه تاریک دیگری از این وضعیت بد می‌باشد که پروسه را به چالش می‌کشاند. وابسته بودن و کارکردن بعضی از کمیشنران کمیسیون به تیم حاکم «ارگ» مورد بسیار مهم و اساسی این بحران است که باعث بدگمانی، شک و تردید مردم می‌باشد. مداخله حکومت در کار کمیسیون و انجام تقلبات گسترده که این روند را به چالش کشیده بخش دیگری از بحران است.
جنجال‌ها کمیشنران با رهبری این کمیسیون و سند جعلی یکی از کمیشنران افتضاح دیگری‌ست که بدگمانی را بیشتر ساخته‌ و بحران را عمیق‌تر می‌سازد.
در حالی ‌که تیم ثبات و همگرایی مخالفتش را به اعلام نتیجۀ ابتدایی کمیسیون انتخابات اعلام ‌کرده، کمیسیون هم نتوانسته‌است قناعت این تیم را فراهم کند، می‌تواند به این بحران بیفزاید.
اگر این روند همین‌گونه ادامه ‌یابد، به صدای نامزدان گوش‌داده نشود؛ رای پاک و ناپاک از هم جدا نشود؛ کمیسیون مستقل بودن خود را ثابت نسازد؛ به رای مردم احترام نشود؛ شفافیت در نظر گرفته نشود؛ مطمئن باشید که فاجعۀ بدتر از ۲۰۱۴ تکرار خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.