نهادهای ناظر: از نقض قانـون تـوسط کمیسیون شکـایات نگـرانی داریـم

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۹ جدی ۱۳۹۸

نهادهای ناظر انتخاباتی با نگرانی از نقض قانون توسط کمیسیون شکایت‌‍های انتخاباتی می‌گویند، روند کار در این نهاد به کُندی پیش‌‎می‌رود.
مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی با اشاره به ضیقی زمان برای بررسی‌ حجم زیاد از شکایت‌ها، نگرانی دارند نقض قانون در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بحران دیگر را کلید بزند.
mandegarآنان نگرانی دارند که کمیسیون شکایت‌های انتخابات در ۱۵ روز زمانی که قانون انتخابات برای بررسی شکایت‌های داده است، نتواند به شکایت‌های رسیده رسیده‌گی‌ کند.
پیش از این مسوولان در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، گفته‌اند که روند دسته‌بندی شکایت‌ها در این نهاد آغاز شده است.
در همین حال، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) از کُندی کار در کمیسیون شکایات انتخاباتی نگرانی دارد.
احمد زبیر حبیب‌‎زاده، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا تیفا به در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: یافته‌های تیفا نشان می‌دهد که کمیسیون شکایات انتخابات با کُند کاری مواجه است و این نهاد نمی‌تواند در فرصت که قانون انتخابات برای رسیده‌‎گی به شکایت‌ها تعین کرده است، به همۀ آنان رسیده‌گی کند.
آقای حبیب‌زاده افزود که رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات ممکن ماه‌ها زمان ببرد، این نقض قانون انتخابات است و سکته‌گی در اجرایی شدن قانون پیش بینی می‌کند. از طرفی هم نتیجۀ برآمده از آن ممکن مورد قبول همه طرف‌‎ها قرار نگیرد و بحران انتخاباتی را در پی‌خواهد داشت.
سخنگوی بیناد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به عنوان دادگاه انتخابات باید به صورت بی‌طرفانه به همۀ شکایت‌ها رسیده‌گی کند.
این در حالی است که «بند سوم مادۀ نود و یک» قانون انتخابات؛ کمیسیون‌های ولایتی شکایت‌های انتخاباتی را مکلف ساخته است تا در مدت ۱۵ روز کاری بعد از ختم زمان ثبت و درج شکایت‌ها و اعتراضات، نتایج بررسی‌های خویش را نهایی و نشر نمایند.
ظاهراً نگرانی این‌ست که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتواند در این فرصت اندک به ۱۶ هزار و ۵۰۰ شکایتی که در این نهاد به ثبت رسیده است، رسیده‌گی کند. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که ۸۰ درصد از شکایت‌های در مرکز ثبت شده‌اند و نیاز است تا شکایت‌ها را به ولایت‌های مربوطه انتقال دهند.
آمارهای ارایه شده از طرف کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی همچنان نشان می‌دهد که که ۱۴ هزار شکایت مربوط به ۳۴ ولایت است، همچنان ۸ هزار شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، حدود ۴ هزار و ۴۰۰ توسط شکایت توسط تیم صلح وعدالت اسلامی، بیش از ۳ هزار شکایت توسط تیم دولت ساز و همچنان۱۵ شکایت توسط تیم امنیت وعدالت ثبت شده است.
از سویی هم، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا می‌گوید که نگران نقض قانون انتخابات توسط کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی است.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) می‌گوید که زمان برای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اندک است و این نهاد باید کارهای خود را در ولایت‌های حجم شکایت‌های زیاد سرعت بخشد. در غیر صورت در قانون انتخابات در رابطه به زمان تعین شده برای رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، نقض می‌گردد.
آقای رشید با نگرانی از نقض قانون انتخابات در بررسی شکایت‌ها می‌گوید: دسته‌بندی شکایت‌های نیز زمان بیشتر نیاز دارد، اما در مدت ۱۵ روزی که این نهاد زمان دارد، باید تلاش جدی نماید و به همۀ مشکلات رسیده‌گی ‌کند.
در همین حال، سفیران اتحادیۀ اروپا با اشاره به روند رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، روی شفافیت انتخابات تأکید کرده‌اند.
شماری از سفیران اتحادیه، اروپا در دیدار با داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روی بررسی شکایت‌های رسیده‌ به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تأکید کرده‌اند.
رییس اجرایی نیز در این دیدار روی تأمین شفافیت و بررسی‌ شکایت‌ها تأکید داشته است.
این درحالی است که تیم دولت ساز رقیب آقای عبدالله همچنان برای بررسی شکایت به صورت بی‌طرفانه توسط کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تأکید کرده است.
پیش از این، اما شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را به سرپوش گذاشتن روی سیاه کارهای کمیسیون انتخابات متهم کرده و گفته‌اند که این نهاد نیز نمی‌تواند از عهدۀ جعل کاری‌های کمیسیون انتخابات بدرآید.
روند ثبت شکایت‌های انتخاباتی هفتۀ گذشته پایان یافت و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حدود ۱۷ هزار شکایت‌ رسید‌ به این نهاد را دسته بندی کرده و مورد بررسی قرار خواهد داد. در این مورد خواستیم با کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی صحبت کنیم، اما قاسمی الیاسی منشی و سخنگوی این نهاد با آنکه تیلفون را پاسخ داد، اما آماده به ارایه جزیات نشد.
از سویی هم، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که کمیسیون انتخابات اسناد حدود ۱۲ هزار تن را که به دلیل تخلفات انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده‌ است را به این نهاد تسلیم نداده است.
کمیسیون مستقل انتخابات هفدهم ماه قوس اعلام کرد بود که ۱۲ هزار و ۶۵۰ تن از کارمندانش را به دلیل متهم بودن به تخّلف انتخاباتی به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کرده است. اما کمیسیون شکایت‌‌های انتخاباتی اسناد فرستاده شده در این مورد را کافی نمی‌داند.
محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به رسانه‌ها گفته است که کمیسیون شکایت‌های به اساس یک سند فهرست افراد متهم به تخلف انتخاباتی را دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده و خواهان مستندسازی تخلفاتی شده است کارمندان کمیسیون انتخابات به اساس آن به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، همچنان از کمیسیون انتخابات خواسته تا پروندۀ متمهان تخلفات انتخاباتی را نهایی سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.