کمیسیون دفاعی مجلس سنا: ماهانه یک میلیون لیتر تیل از هر قول اردوی ارتش دزدی می‌شود

۱۰ جدی ۱۳۹۸

کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا می‌گوید که تجهیزات و امکانات نیروهای ارتش از سوی برخی فرماندهان قول اردوها دزدی می‌شود.
محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس گفت که این کمیسیون به اسنادی دست یافته که تجهیزات و امکانات از جمله اعاشه و تیل، به نیروهای ارتش نمی‌رسد و از سوی فرماندهان این نیروها دزدی می‌شود.
آقای الکوزی تاکید کرد که از هر قول اردو ماهانه یک میلیون لیتر تیل دزدی می‌شود و کسی نیست که از فرماندهان ارتش بازپرسی کند.
او به عنوان مثال گفت که از یک لوای قول اردوی هلمند ماهانه ۱۷۰ هزار لیتر تیل دزدی می‌شود و مسوولان ارتش هم در زمینه پاسخ‌گو نیستند.
الکوزی با تاکید بر این که این بی‌کفایتی در مدیریت نیروهای دفاعی کشور قابل قبول نیست، افزود اگر قول اردوها تیل‌های اضافی‌شان را ذخیره کنند در مواقع ضروری مشکلات فوری این نهادهای ارتش را رفع خواهد کرد.
با این وجود، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: «کسانی که از نان، تیل و سایر تجهیزات و امکانات ارتش دزدی می‌کنند خائینان ملی هستند و باید توسط نهادهای کشفی و استخباراتی ارتش شناسایی و زیر پی‌گیرد قرار گیرند».
آقای ایزدیار تاکید کرد که مجلس سنا با جدیت در مقابل فساد به ویژه فساد در نهادهای امنیتی ایستاده‌گی خواهد کرد.
او از کمیسیون مربوطه خواست که اسناد دست یافته شان را با هیات اداری مجلس سنا شریک کرده تا از این طریق جهت بررسی به نهادهای مسوول فرستاده شود.
شش قول اردو در چوکات وزارت دفاع ملی در شش زون کشور فعال است.
پیش از این نیز شورای ملی از فساد گسترده در ساختار وزارت دفاع ملی انتقاد کرده و گفته اند که حتی در بسیاری مواقع نان به سربازان خط مقدم جنگ نمی‌رسد؛ اما این وزارت تا هنوز به این انتقادها پاسخ نداده است.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.