پرونـدۀ متخلفـان کجـاست؟ متخلـفان انتخـاباتی به نهـادهای عـدلی و قضـایی معـرفی نشـده‌انـد

۱۰ جدی ۱۳۹۸

نهادهای عدلی و قضایی ادعا می‌ کنند که تاهنوز هیچ مختلفی از طرف کمیسیون‌های انتخاباتی به این نهادها معرفی نشده است.
مسوولان در دادستانی کُل می‌گویند که نهادهای انتخاباتی هنوز متخلفان انتخاباتی را به این نهادها معرفی نکرده‌اند.
این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان با ادعاهای تخلف و تقلب انتخاباتی همراه بود، شماری زیاد کسانی که مرتکب و متهم به تقلب شناخته‌ شده‌اند، کارمندان موقتی و دایمی کمیسیون انتخابات هستند.
mandegarحوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات، در نشست‌های خبری و همچنان در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف تأکید کرد که ۱۲ هزار و ۶۵۰ تن از کارمندان متخلف کمیسیون انتخابات را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.
هم‌چنان، ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: اسناد و مدارک تمام کارمندان متخلف انتخاباتی که (شامل شمارۀ تماس، محل بودباش و …) می‌شود را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده است.
به گفتۀ او، بیشتر کارمندانی که تخلف مرتکب شده‌اند، کارمندان موقت هستند و اسناد تمام آنان به کمیسیون شکایت‌‎های انتخابات فرستاده‌اند تا در این مورد بررسی‌های خود را انجام داده‌ و با مردم شریک سازند.
این در حالی است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که اسنادی ۱۲ هزار ۶۵۰ تنی که از طرف کمیسیون انتخابات به عنوان مختلف به این نهاد معرفی شده‌اند، کامل نیست.
مسوولان در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته اند که این نهاد فهرست کسانی که از طرف کمیسیون انتخابات به عنوان مختلف معرفی شده بودند را دوباره به کمیسیون انتخابات فرستاده است و خواهان اسناد مکمل و پروندۀ نهایی این افراد شده است.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اسناد معرفی شده از کمیسیون انتخابات در رابطه به مختلفان انتخاباتی به این نهاد را ناقض می‌داند.
از سویی هم، نهادهای عدلی و قضایی نیز از معرفی متخلفان انتخابات به این نهادها اظهار بی‌خبری می‌کنند. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کُل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار از معرفی متخلفان انتخابات به این نهاد اظهار بی‌خبری می‌کند و می‌گوید که هیچ فردی از کمیسیون‌های انتخاباتی به این نهاد معرفی نشده‌اند.
عدم توانایی استفاده از دستگاه‌های انگشت نگاری، نبود برگه‌ها انتخاباتی درمراکز رأی‌دهی، باز نبود مراکز در وقت معین همچنان دست زدن و تحریک کردن افراد به رأی دادن به افراد مشخض، تقلب و تخلفات انتخاباتی و … از مشکلات است که در روز انتخابات ششم میزان صورت گرفته است.
ظاهراً قرینه‌های وجود دارد که کمیسیون انتخابات آنچه را ادعا می‌کند به صورت درست انجام نداده و افرادی که باید تا کنون به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شدند، معرفی نشده‌اند و مسوولان کمیسیون انتخابات به ویژه رییس این نهاد تلاش کرده است تا با سخنان پراکنده، موج از انتقادهای وارد شده به این نهاد را بشکند و یا بیشتر کسانی که به اساس ادعا کمیسیون انتخابات به کمیسیون شکایات انتخابات معرفی شده‌اند اسنادشان مکمل نیست و بیشترشان کارمندان موقتی بوده‌اند و صلاحیت آنچانی نداشته‌اند که در تقلب‌های میلیونی که از طرف تکت‌های انتخاباتی ادعا می‌شود، دست داشته باشند.
تکت‌های انتخاباتی تأکید دارند که متخلفان انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
تکت‌های انتخاباتی به دلیل آنچه تقلب مهندسی شده در انتخابات ششم میزان ادعا می‌کنند، نتیجۀ اعلام شده از طرف کمیسیون انتخابات نپذیرفته‌اند و تأکید دارند که کمیسیون انتخابات به مسوولیت‌های خود به عنوان یک نهادهای بی‌طرف در امر پاک سازی رأی‌های پاک از ناپاک درست عمل نکرده است.
برخی از این تکت‌ها، کمیسیون انتخابات به تبانی با تیم دولت ساز که به رهبری محمد اشرف غنی، متهم می‌کنند که گویا تقلب میلیونی در انتخابات کرده‌ است و ادعا دارند که نتیجۀ ابتدایی بدون تفکیک و جدا سازی رأی‌های بایومتریک شده از رأی بدون بایومتریک و یا رأی‌های در بیرون از زمان معین استفاده شده‌اند، اعلام شده است.
تیم دولت ساز هر گونه اتهام تبانی با کمیسیون انتخابات را رد کرده و تأکید می‌کند که کمیسیون انتخابات در بی‌طرفی کامل نتیجۀ ابتدایی اعلام کرده است و مورد قبول آنان می‌باشد.
۳۰۰ هزار رأی‌ در حال حاضر مورد مناقشه تکت‌های است، گفته می‌شود که این رأی‌های بیرون از زمان تعین شده (۸صبح – ۵ شام) استفاده شده است. اما کمیسیون انتخابات این رأی‌ها قابل اعتبار می‌داند.
به اساس اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات محمد اشرف غنی با گرفتن ۵۰٫۶۴ رأی در صدر جدول و داکتر عبدالله عبدالله با گرفتن ۳۹٫۵۲ درصد در ردۀ دوم قرار دارد، این نتیجۀ مورد قبول شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، تیم ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت اسلامی، امنیت و عدالت و برخی از تیم‌های دیگر نیست.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی هفتۀ گذشته اعلام کرد که نزدیک به ۷ هزار شکایت به این نهاد رسیده است و قرار است بیشتر این شکایت‌‌ها به ولایت‌های کشور انتقال یابد و بررسی‌های و دسته‌‎‌بندی‌های روی شکایت‌های آغاز گردیده است.
نتیجۀ ابتدایی کمیسیون انتخابات در اول جدی اعلام گردید و قرار است پس از بررسی شکایت‌های انتخاباتی نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردد. اما بیشتر نهادهای ناظر انتخاباتی و همچنان تکت‌های انتخاباتی از روند بررسی شکایت‌های در این نهاد نگرانی دارند و ادعا می‌کنند در فرصت اندکی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دارد، نمی‌تواند به این همه شکایت‌های رسیده‌گی لازم نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.