کمیسیون شکایات از کمیسیون انتخابات شکایت دارد

گزارشگر:ناجیه نوری ۲۳ جدی ۱۳۹۸

رابطۀ کاری بین کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات رابطۀ توأم با عدم هم‌آهنگی است و خیلی وقت‌ها عدم هم‌آهنگی سبب بروز مشکلات می‌شود که ماهیت کار کمیسیون شکایات را دچار سکتگی می‌کند.
چمن‌شاه اعتمادی، رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک مصاحبۀ اختصاصی با روزنامۀ ماندگار با ابراز این مطلب می‌گوید: به دلیل حجم شکایات ممکن است که اعلام نتایج نهایی انتخابات زمان‌گیر بوده و با تأخیر طولانی‌تری اعلام شود.
mandegarآقای اعتمادی می‌گوید: بعد از اعلام نتایج ابتدایی به تعداد ۱۶۵۰۰ شکایات به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسید که البته همه مربوط دفاتر ولایتی بودند که خوشبختانه به یک تعداد از این شکایات دو روز پیش و به یک تعداد هم امروز{دیروز} رسیده‌گی صورت گرفت و اکنون در مرحلۀ ابلاغیه رسیده است و تا یکی دو روز دیگر کارها تمام می‌شود.
او همچنان گفت: محلات بازشماری احتمالاً به پنج‌هزار محل می‌رسد؛ اما آغاز بازشماری مربوط کمیسیون انتخابات است و باید در این خصوص مسوولان کمیسیون انتخابات پاسخ‌گو باشند.
رییس دبیرخانۀ شکایات انتخاباتی افزود: هرچند بازشماری آرا مربوط کمیسیون انتخابات است، اما طرح برنامۀ بازشماری آرا را هر دو کمیسیون باید ترتیب و تهیه نمایند و باید نظریات و طرح‌های کمیسیون شکایات در آن درج شود، اما امکانات لازم را هم کمیسیون فراهم کند تا هرچه زودتر بازشماری آرا آغاز شود.
آقای اعتمادی رابطه کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات را یک رابطۀ توام با عدم هم‌آهنگی عنوان کرده گفت: بدون شک رابطه بین هر دو کمیسیون یک رابطۀ نسبتاً خوب است، اما خیلی وقت‌ها عدم هم‌آهنگی سبب بروز مشکلات می‌شود که ماهیت کار دچار سکتگی می‌شود.
در این میان، میراز محمد حق‌پرست یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات در صحبت با روزنامۀ ماندگار اما می‌گوید که این کمیسیون تعهد دارد تا هر فیصله و تصمیم کمیسیون شکایات انتخابات که در چارچوب قانون باشد را بپذیرد و تطبیق کند.
او می‌گوید که کمیسیون انتخابات در عملی‌سازی فیصله‌های کمیسیون شکایات با این نهاد همکار است.
از سویی هم، رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات در مورد تأخیر در اعلام نتایج نهایی گفت: اسناد استیناف‌خواهی زمان‌بر است و از طرفی هم رسیده‌گی نهایی به شکایات در هر دو مرحله نیز به زمان نیاز است و وقت گیر خواهد بود. بنابرراین این احتمال وجود دارد که در اعلام نتایج تأخیر طولانی‌تری داشته باشیم.
او تصریح کرد: امکان دارد که اعلام نتایج نهایی با در نظر گرفتن شفافیت و عدالت زمان‌گیر باشد، بنابراین اعلام نتایج انتخابات زمان‌گیر خواهد بود و زمان بیشتری را در بر خواهد گرفت.
این در حالی است که گفته‌ می‌شود هنوز بررسی شکایت‌ها در ولایت‌های کابل، خوست و قندهار خاتمه نیافته و همچنان رسیده‌گی به بخشی از شکایت‌ها در هلمند نهایی نشده است.
از رهگذر قانونی، کمیسیون شکایات انتخاباتی تا پایان روز دوشنبه ۱۳ جنوری (۲۳ جدی) فرصت دارد که تصامیم در مورد تمامی شکایت‌ها را ابلاغ کند و اگر ستادهای انتخاباتی به این تصامیم قانع نبود، سه روز دیگر فرصت دارند که استیناف‌خواهی شان را ثبت کنند. اما این طور که پیداست به زمان بیشتری نیاز است و ممکن است که این روند طولانی‌تر شود.
پیش این نیز کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده بود که ممکن است در اعلام نتایج نهایی انتخابات تأخیر به میان بیاید، زیرا حجم شکایات زیاد است و رسیده‌گی به این شکایات به طور درست و دقیق به زمان بیشتری نیاز است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.