یک عضو شورای عالی صلح: دفاتـر شـورای صلـح بستـه و امکـانات آن قطـع شـده است

گزارشگر:ناجیه نوری ۷ دلو ۱۳۹۸

قرار بود شورای عالی صلح با وزارت تازه ایجاد شدۀ وزارت دولت در امور صلح یک‌جا شود؛ گفته شده بود که تشکیلات این دو اداره یک‌جا می‌شوند و با یک موقف در رابطه به صلح، قضایا را تعقیب می‌کنند و مذاکرات را باهم به پیش می‌برند، اما اکنون نه تنها که معاش و امتیازات شورای عالی صلح قطع شده، بل هیچ دفتر و امکاناتی در اختیار ندارند.
mandegarشهلا فرید عضو شورای عالی صلح در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار با بیان این مطلب می‌گوید که در شورای عالی صلح یک بخش اجرایی بود که رییس و معاونین داخل تشکیل این بخش بوده و از معاش و امتیازات برخوردار بودند و یک بخش هم اعضای مجمع عمومی بود که تنها خرج دسترخوان داشتند؛ اما پس از ایجاد وزارت دولت در امور صلح معاش و امتیازات شورای عالی صلح قطع شده و اکنون هیچ امکاناتی در اختیار ندارند.
این عضو شورای عالی صلح تاکید کرد: همین اکنون هیچ عضو شورای اجرایی شورای عالی صلح معاش ندارد و من به عنوان عضو مجمع شورای عالی صلح می‌گویم که شورای عالی صلح دیگر وجود ندارد.
او همچنان افزود: بخش اجرایی شورای عالی صلح همه روزه حاضری داشتند و هر معاون یک سکرتر داشت و اعضای اجرایی ۲۳ نفر عضو داشت؛ اما اکنون هیچ موردی وجود ندارد و تمامی امکانات قطع شده است.
این عضو شورای عالی صلح خاطر نشان کرد که شورای عالی صلح تخصیص مالی و بودجه ندارند و منتظر اقدام وزارت صلح هستند که چه پاسخی به آنان می‌دهد.
به گفتۀ بانو فرید: با وجود این‌که وزارت دولت در امور صلح گفته است که شورای عالی صلح در جای خود باقی می‌ماند و به عنوان بورد مشورتی کار خواهد کرد. اما در عمل هیچ امتیاز و صلاحیتی وجود ندارد.
شورای عالی صلح در سال ۱۳۸۹ توسط حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور ایجاد شد.
حامد کرزی در سنبلۀ سال ۱۳۸۹ در نشستی با حضور شماری از رهبران جهادی و سیاسی کشور فهرست اعضای شورای عالی صلح را تهیه کرد و تشکیل این شورا یکی از پیشنهادهای عمده جرگه مشورتی صلح خواند که در نیمه جوزا سال ۱۳۸۸ برگزار شده بود.
جرگۀ مشورتی صلح با شرکت حدود هزار و پنج صد تن از سران قبایل در کابل تشکیل شد و هدف آن جستجوی راه حلی برای پایان دادن به مشکلات افغانستان به ویژه گفت‌وگو با گروه طالبان بود.
این جرگه در قطع‌نامۀ پایانی نشست خود پیشنهاد کرد که دولت برای گفت‌وگو با طالبان شورای ویژه‌یی را تشکیل دهد. آقای کرزی در پاسخ به این درخواست جرگه صلح، چند بار با رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی، به رایزنی پرداخت و آخرین نشست او با آنها ۱۳ سنبله همان سال برگزار شد.
برهان‌الدین ربانی، رییس‌جمهوری پیشین و رییس جرگۀ مشورتی صلح، محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس‌جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی، رنگین دادفر اسپنتا، رییس شورای امنیت ملی و مرحوم صبغت‌الله مجددی، رییس پیشین مجلس سنا از شرکت‌کننده‌گان عمده دراین نشست حضور داشته اند.
اما محمد اشرف غنی به تاریخ ششم ماه سرطان سال جاری در فرمانی وزارت دولت در امور صلح را ایجاد و عبدالسلام رحیمی، رییس دفترش را به عنوان وزیر دولت در امور صلح تعیین کرد.
ایجاد وزارت صلح در جریان جرگۀ مشورتی صلح از سوی اشتراک کنندگان پیشنهاد شده بود.
این درحالی ا‌ست که مجلس نمایندگان فرمان آقای غنی را برای ایجاد وزارت دولت در امور صلح در نهم جدی سال روان با اکثریت آرا تایید کرد.
گفته می‌شود که ایجاد وزارت دولت در امور صلح از بهر رسیده‌گی بهتر به خلاها و کمبودهای شورای عالی صلح انجام شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.