کشف جسد زن جاپانی، پس از ده‌سال در فریزر خانه‌اش/پولیس جاپان، زنی را بازداشت کرده است که جسد مادرش را در فریزر آپارتمانش نگهداری می‌کرد.

- ۱۱ دلو ۱۳۹۹

یومی یوشینو ۴۸ ساله، پس از دست‌گیری‌اش اعتراف کرده که پس از مرگ مادرش جسد او را به مدت ده سال در فریزر آپارتمانش پنهان کرده‌است. به این دلیل که «نمی‌خواسته از خانه‌ای که در توکیو باهم زنده‌گی می‌کردند، خارج شود».

به گزارش پولیس جاپان، خانم یوشینو، جسد را برای این‌که داخل فریزر جا شود، خم کرده بود؛ ولی هیچ جراحتی بر روی بدن این جسد یخ‌بسته، دیده نشده است. از سوی  دیگر مقامات مسوول جاپان، نتوانسته‌اند زمان و علت مرگ این زن را مشخص کنند.

جسد منجمدشدۀ این خانم، پس‌ازآن از خانۀ یوشینو توسط یک صفاکار پیدا شد که به دلیل عدم پرداخت اجاره، یوشینو مجبور شده‌بود تا آپارتمان مادرش را ترک کند. خانم یوشینو یک‌روز پس از ترک این آپارتمان، از هتلی در شهر چیبا در نزدیکی توکیو دستگیر شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.