چراِ راه ماندگار

۱۲ دلو ۱۳۹۹

روزنامۀ «راه ماندگار» به ادامۀ فعالیت روزنامۀ «ماندگار» که یک‌سال پیش متوقف شد، به‌عنوان یک رسانۀ جدید؛ اما با تجربۀ یک‌دهه روزنامه‌نگاری، عرض وجود کرده‌است؛ زیرا روزنامۀ ماندگار که توسط احمدولی مسعود تأسیس شده‌بود، با صاحب‌امتیازی و حمایت همه‌جانبۀ ایشان، فعالیت می‌کرد. در آغازین ماه‌های فعالیت آن، روزنامه، روح‌الامین امینی مدیرمسوول بود و سپس، نظری پریانی به‌مدت یازده‌سال این سمت را به‌عهده داشت. اکنون‌که یک‌سال از توقف آن روزنامه می‌گذرد، جا دارد از همۀ زحمات و تلاش‌های احمدولی مسعود به‌عنوان مؤسس، بنیان‌گذار و حامی آن روزنامۀ بااعتبار در کشور، برای یادهانی و ارج‌گذاری به تأریخ و نسل‌های آینده، قدردانی کنیم و نیز از زحمات همه‌کسانی که در روزنامۀ ماندگار قلم و قدم زده‌اند، سپاس‌گزار باشیم.

اکنون، یک‌سال پس از توقف روزنامۀ ماندگار، روزنامۀ «راه ماندگار» به‌عنوان ادامه‌دهنده و پیام‌آور ارزش‌های این کشور، با صاحب‌امتیازی و مدیرمسوولی نظری پریانی، در یک شرایط حساس وارد میدان شده‌است تا بتواند به‌عنوان یک رسانۀ بااعتبار در فضای سیاسی و اطلاع‌رسانی کشور، حضور مؤثر داشته باشد.

«روزنامۀ راه ماندگار» با تجربه‌ای از گذشته، به‌سمت کار مؤثر در فضای رسانه‌یی کشور حضور خواهد داشت. چنان‌که روزنامه‌نگاران این روزنامه، با توجه به حساسیت فضای کنونی در کشور، احساس می‌کنند که جای یک روزنامۀ متفاوت در میان روزنامه‌های کشور خالی است؛ به همین دلیل، سعی برآن داریم تا در «راه ماندگار» به‌عنوان یک رسانۀ قابل توجه در کشور عمل کنیم؛ زیرا حرف‌های زیادی است که در رسانه‌های کشور ناگفته و ناشنیده می‌ماند و از جانبی هم آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و فعالیت مدنی، تنها دست‌آوری است که کشور، در طی نزدیک به بیست‌سال گذشته دارد و باید از چنین ارزشی حفاظت شود.

در جهان امروز، رسانه‌های گروهی، از جمله روزنامه‌ها، با انتقال آگهی‌ها و معلومات، در زمینه‌های گوناگون، شرح وقایع گوناگون و مبادلۀ اندیشه‌ها و باورهای عمومی؛ نقش بزرگی را در عرصۀ پیش‌رفت جوامع، فرهنگ و تمدن بشری بر دوش گرفته‌اند. تأثیرگذاری رسانه‌ها به‌اندازه‌ای بالا است که دانشمندان؛ عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیده‌اند. رسانه‌ها هم‌چنان در نزدیکی افراد و جوامع، نقش بزرگی داشته‌اند؛ زیرا قدرت رسانه‌ها و روزنامه‌ها در شرایطی که فناوری نوین، عرصۀ کار را دگرگون و متفاوت کرده‌است، در متحول ساختن کارگزاران و جامعۀ سیاسی، نقش بارزی را ایفا می‌کند؛ در کنار این‌که رسانه‌ها امروزه جهان ما را به دهکدۀ جهانی مبدل ساخته است. بنابراین، توجه به داشتن یک رسانۀ بی‌باک و متفاوت در فضای سیاسی و آگاهی‌رسانی افغانستان، می‌تواند نقش بارزی در ساختن یک جامعۀ متفاوت ایفا کند. ما در «راه ماندگار» بر آنیم تا برای بیداری و هوشیاری مخاطبان خود، از یک‌‌سو کارکنیم و از سوی دیگر، برای شجیع‌سازی اهالی رسانه و تأثیر بر فعالیت رسانه‌های دیگر، یا بهترسازی فعالیت رسانه‌ها تأثیر بگذاریم. همین‌گونه بتوانیم مسوولان امور را به مسوولیت‌های شان متوجه سازیم و نقش شهروندان را در سیاست و اجتماع بالا ببریم.

ما در کشوری دارای تنوع قومی و هویتی هستیم. بایستی دارای یک مرجع یا مراجع اطلاع‌رسانی و هدایت‌کنندۀ اندیشه‌ها، به سمتِ همدلی و وفاق سیاسی، ملی و اجتماعی باشیم؛ زیرا در شرایطی که ما قرار داریم، خطر افتراق بیش‌ترِ جامعه نیز متصور است و نیز این‌که خطر شکل‌یافتن استبداد و فرار آزادی‌ها از این سرزمین نیز متصور است. ما خودمان را مسوول می‌دانیم تا در این شرایط، نقش‌های متعددی را ایفا نماییم. تا تأثیرگذار و حتا هدایت‌کننده و رهنموددهنده باشیم؛ به‌خصوص در شرایطی که بحث گفت‌و‌گوهای صلح مطرح است، روزنامۀ راه ماندگار، به‌عنوان یک رسانۀ متفاوت، می‌خواهد نقش ویژه‌ای را در این زمینه بازی کند؛ زیرا افغانستان، نیاز به دگرگونی بنیادین دارد و برای رسیدن به صلح نیز گام‌های زیادی باید برداشته شود.

ما خودمان را مکلف برآن می‌دانیم که از صدا و فضا برای صلح حمایت کنیم و در این مسیر، پیش‌قدم باشیم. درعین‌حال نقش اثرگذاری را در پاسداری دست‌آوردهای بیست‌سال گذشته نیز داشته باشیم.

ما به‌عنوان یک رسانه می‌توانیم نقش متحد‌کننده را در جامعه بازی کنیم؛ زیرا با توجه به گسست‌های اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، این مسوولیت رسانه‌ها است تا مهره‌های پاشیدۀ جامعه را به‌صورت محکم باهم ببافند. در شرایط کنونی تصور می‌کنیم که مردم افغانستان از لحاظ روانی نیز نیاز به آرامش دارند. ما در «راه ماندگار» نفش‌مان را برای آرامش‌بخشی به مردم نیز ایفا می‌کنیم تا در صورت بروز بحران و یا تهدید؛ باید ذهنیت مردم و جامعه را آمادۀ شرایط مطلوب سازیم.

روزنامۀ راه ماندگار، برای پیش‌رفت و توسعۀ افغانستان، به‌عنوان یک رسانه، در کنار قوه‌های سه‌گانۀ کشور، نقش فعالی خواهد داشت. ما از برنامه‌ها و سیاست‌های سودمند و توسعه‌‌ای دولت افغانستان حمایت می‌کنیم تا زمینه برای راه‌اندازی و انجام این برنامه‌ها و سیاست‌ها هموار گردد. درعین‌حال سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نفاق‌افکنانه و فسادمحور را به‌درستی نقد و بیان خواهیم کرد. همین‌گونه اعمال فشار هیچ نیروی سیاسی و فرد سیاسی در جامعه؛ از ذره‌بین «راه ماندگار» به‌دور نخواهد ماند و مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت و در نهایت به مردم به‌گونۀ مؤثر، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.