فرازی از سخنزانی عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات در همایش آغاز به‌کار روزنامۀ راه ماندگار

- ۱۵ دلو ۱۳۹۹

در محفلی که روزنامۀ راه ماندگار برای رونمایی از نخستین شمارۀ این روزنامه در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار کرده‌بود؛ یکی از سخن‌رانان مجلس، عین‌الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات بودند که اینک فرازی از سخنرانی شان را از نظر می‌گذرانید.

حاضرین گران‌قدر! جناب وزیزصاحب اطلاعات و فرهنگ، جناب معاون صاحب نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، آقای ایزدیار معاون مجلس سنای کشور، آقای نظری پریانی مدیرمسوول روزنامۀ راه ماندگار و سایر اشتراک‌کننده‌گان گرامی! اسلام علیکم‌الرحمه‌الله و برکاته!

در وضعیتی که افغانستان در مرحلۀ اساس تاریخی قرار دارد، گشایش یک روزنامه اقدام فوق‌العاده نیک و خجسته است. متاسفانه در وضعیتی قرار داریم که تعدادی تصور می‌کنند که رفتن یا فرار از افغانستان راه حل است؛ ولی آقای پریانی با جمعی از همکاران‌شان اقدام فوق‌العاده امیدوارکننده را در زمینۀ آزادی بیان می‌گذارند که این جرئت اخلاقی را شاید تعداد زیادی نداشته باشد. پیش از این روزنامۀ ماندگار در گذشته تحولات بزرگی را در زمینۀ مطالعات و حوزۀ دانشگاه‌ها پدید آورده و نقدونظرهای بسیار جدی را در زمینۀ روزنامه‌نگاری به‌وجود آورده است و این یک تحول بزرگی بود واین یک تجربه بسیار خوب در زندگی آقای پریانی است. تصور می‌کنم اقدام امروز بازن‌گری مواردی است که در گذشته وجود داشته. بدون آزادی بیان نه دموکراسی معنایی دارد و نه ما می‌توانیم جمهوریتی داشته باشیم. آزادی در تمامی مطالعات حقوقی یک بحث حقوقی فلسفی است، بنیاد تمام آزادی‌ها پنداشته می‌شود. شما اگر آزادی بیان نداشته باشید نمی‌توانید انتخابات درست داشته باشید، نمی‌توانید در حوزۀ حقوقی، مدنی و سیاسی فعالیت‌هایی داشته‌باشید. بنابراین در مباحث علم حقوق، آزادی بیان بنیادی‌ترین حقی است که سایر حقوق پیرامون آن شکل می‌گیرد. به این اساس هر اقدامی که توسط هر شهروند افغانستان در حوزۀ آزادی بیان چه به شکل روزنامه و چه به شکل رادیو و چه به شکل تلویزیون‌ها به‌وجود میاید از این باید شدیداً استقبال صورت بگیرد. آیندۀ دموکراسی جهان کاملاً در گرو آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. آزادی بیان تنها بیان آزاد نیست که ما در حال حاضر از آن استفاده می‌کنیم بل‌که حوزه‌های مختلف دیگری را نیز در بر می‌گیرد که آن، به‌شمول اقتصاد دیجیتالی و دست‌رسی به معلومات است و دولت‌های آینده که بالاخره الگوریتم آن را کنترول می‌کند، می‌تواند باهم ارتباط داشته باشد. آزادی بیان به ضرر هیچ کس و هیچ گروهی نیست. از آزادی بیان همه می‌توانند به‌صورت مساویانه و عادلانه استفاده کنند هیچ‌گروهی استثنا نیست

فرهنگ‌سازی و کار در زمینۀ فرهنگ می‌تواند با کار وزارت اطلاعات و فرهنگ همراه باشد. نبود فرهنگ روزنامه‌خوانی تقصیر مردم نیست فقر، تنگدستی، بیچاره‌گی و ناامنی مردم را از نظر سایکولوژی و روانی شاید نگذارد روزنامه بخوانند؛ اما مسوولیت اصلی ماست تا زمینه‌های درست و منطقی را فراهم سازیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.