مردم پروان از موضع‌گیری مجلس نماینده‌گان، اعلام حمایت کرد

۲۵ دلو ۱۳۹۹

مردم ولایت پروان طی گردهمایی‌های جداگانه‌ای در ولسوالی‌های بگرام، سالنگ و شهرچاریکار از موضع‌گیری مجلس، به‌خاطر طرح افزایش معاشات کارمندان دولت، ابراز سپاس و پشتیبانی کردند.

در این گردهمایی‌ها، کارمندان دولتی، معلمان و جوانان اشتراک ورزیده بودند، از طرح هم‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولت حمایت صورت گرفت و سحنرانان به حمایت شان از موضع پارلمان کشور تاکید کردند.

در عین حال، امروز ولایت کاپیسا نیز شاهد برگزاری برنامۀ بزرگی در ولسوالی حصۀ اول کوهستان به‌خاطر حمایت از موقف مجلس نماینده‌گان بود، در این برنامه برخی از وکلای مجلس، مسوولان اتحادیۀ ملی کارگران کشور، معلمان و جوانان اشتراک ورزیده بودند. اشتراک کننده‌گان موقف نماینده‌گان مجلس را نسبت به طرح هم‌سان سازی معاشات، ستایش و حمایت کردند.

با این حال، گزارش‌ها میرسانند که، باشنده‌گان ولایت‌های کابل، هلمند، غور، پکتیا، بغلان و خوست، نیز از طرح هم‌سان سازی معاشات و ایستاده‌گی مجلس نماینده‌گان اعلان حمایت کرده اند.

پیش از این، در گوشه و کنار افغانستان، نهادها، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی، معلمان، دیگر کارمندان دولتی و مردم از طرح افزایش معاشات و موضع پارلمان کشور حمایت کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.