مخالفت معاون شورای عالی مصالحه با تشکیل شورای عالی زنان

گزارشگر:محمد یونس آرین - ۱۳ حوت ۱۳۹۹

عطاء الرحمن سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی با شکل‌گیری شورای عالی زنان در امور صلح یا شورای عالی مصالحه زنان مخالفت کرد.

او در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار گفت که شکل‌گیری این‌گونه شوراها برای صلح مداخله در امور کاری شورای عالی مصالحه است و من شخصا با آن مخالفت هستم.

نشکیل شورای عالی زنان در امور صلح، اخیرا توسط رولا غنی همسر رییس جمهوری افغانستان طی نشستی در ارگ اعلان شد.

او گفته است که به زودی شورای عالی زنان در امور صلح، را افتتاح می‌کند و فعالیت‌های آن را به راه می‌اندازد.

اما عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به این اقدام ارگ می‌گوید: من درجریان ایجاد شورای عالی زنان ذر امور صلح نیستم، البته هرکس و نهادی که غیر از شورای عالی مصالحه درامورصلح مداخله کند من شخصا مخالفش هستم.

گفتنی است که پیش از این کمیسیون زنان شورای عالی مصالحه ملی در چوکات این شورای افتتاح و آغاز به کار کرده‌است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.