نگاهی به مجموعه شعر« باهم/سفر»

نویسنده: نصرت الله"سکندری" - ۰۹ حمل ۱۴۰۰

ماهیت و نفس اشعار« باهم/سفر » خواستگاه‌ی درونی شاعر را  در زبان ،نوگرایی، و صداقت در گفتار و موسقی درون شعر برنفوذ جلوه می‌دهد.

کاربرد لحن پرنفوذ درساختار اثرغنامندی اثر را مبنی برمعیارهای شعر امروز متفاوت و منحصر به شخصیت شاعرانگی شاعر می‌باشد. کاربرد کلمات و تصویرهای بومی امروزی ازسرگردانی مخاطب می‌کاهد و زمینه را برای تداوم شعر و علاقمندی نا خودآگاه افراز می‌کند که این ویژه‌گی مختص به اثرهای‎ست که لحن پرنفوذ طبعی و ماهرانه در ذهن مخاطب استقرار یابد.

منابع خیال در این اثر ازکجا تغذیه کرده؟

قدرت اثر را به ویژه شعر را ازبُعد منابع خیال نیز برتری می‌دهد. که شاعر توانسته ازمنابع خیال درشعر بیش‌ترین سود را ببرد، اتفاقات ورویدادهای عینی در زندگی شاعرشبیه سایه درشعر خودش را نمایش می‌دهد و مستندسازی حقایق در بعد عواطف و احساس با ترکیب تصویرهای ساکن و آوایی در بطن  اثر غنامندی اثر را قوی ساخته می‌شود از زوایه حقایق کتمان شده که برای سال‌های مابعد ادبی دلیل آشکار از وضیعت زندگی کنونی شاعر را در مسیر رویدادهای واتفاقات که افتاده بیان کند.

به این بیت‌‍‌ها اگر دقت شود درمیابیم که اتفاقات زندگی همیشه سرچشمه منبع خیال درخلق عواطف درزبان شعر شده

((… گزارش است:سرم آسما فرود آید

و برزمین زندم سخت پهلوان خبر

نگاه می‌کنم_اشکم نریخت_سنگینم!

سبک نویسمت:« او رفته، کونشان خبر؟»

کسی‌ که آب ننوشیده خورد آتش را

کسی ‌که سوخت؛ ولی داغ پخت نان خبر

چرا نوشت غم آلوده داستان خبر؟

کسی که« بود » وبه ما «هست» قهرمان خبر…))

واژه‌های/ سرم آسمان فرود آید / او رفته/ کسی که آب ننوشید/ خورد آتش را/ کسی که سوخت/ داغ پخت نان خبر/… نفس این واژه‌ها رنگین با خون شهدای راه آزادی بیان در افغانستان است . در پس هر واژه تصویرهایست که روایت از رویدادهای غم انگیزکه شاعر توانسته همه را مستند در تصویرهای نامریی حک نماید و قدرت نفوذش را افکار مخاطب حاکم سازد و از نوای هر واژه رویدادی به تصویرکشیده شده که عمق فاجعه را در زندگی عینی شاعر پیموده وشاعر برای دفن این همه به شعر پناه جسته است. و توانسته رویدادهای امروز جامعه را برای نسل‌های بعد در قالب ابیات به ویژه شعر ماندگار سازد و راه راسیدن به صلح و آرامش را زمینه سازی کند اسطوره سازی یک بخش دیگر ارزشمند این اثر می‌باشد زمان گیراست درمورد پژوهش شود.

 

ساختار و نمای اشعار این مجموعه را می‌تواند تحول شعر قالب شکن یا غزل مدرن امروز عنوان کرد.

نوگرایی و گریز از روش استفاده زبانی کلاسیک درساختار اشعار «باهم/سفر» بیشتربه چشم می‌خورد وفرصت هضم برای مخاطب هنگام خوانش شعر فراهم نموده. زبان بومی مدرن جاه افتاده از برجسته گی برجسته واز باریک بینی هاشاعر می‌باشد که ماهیت شعر مبنی با ارکان موزون ومقفا بودند مملو از عواطف توانسته زبان کار بردی شعر را آن‌چه که نیاز مخاطب است پوره سازد ودرکنار زیبایی ، آهنگ و موسقی واژه‌های به کار رفته درشعر حجم بالندگی اثر را افزایش دهد.

به طور نمونه دراین سه بیت این ویژگی ها خودشان را برصکوی چشم نمایایش می‌دهند:

((… قطارِساعتِ هشت و…روانۀ رومم

دوباره آیم؛ به دردَ موسومم

مرا_چوشکل پسندیده‌ات_دگرگون ساز

مرا که ذوب نگاهت کنی_ببین_مومم

مرا که کودکی‌ام را تفنگ وموشک کُشت

مرا که مُهر زدند از ازل، فقط شومم!

برای حق به خیابان زده بزرگ شدیم

کسی نگفت ولی؛ نسل زیرِ باتومم …))

واژه های تصویری : قطارِ/ ساعتِ هشت / و…روانۀ رومم / دوباره/   آیم/   به / دردَ موسومم/ شکل پسندیده‌ات/ دگرگون ساز/ ذوب نگاهت کنی/ ببین/ مومم/ کودکی‌ام / تفنگ /موشک کُشت/ مُهر زدند/  شومم/ خیابان_ مرا چوشکل ،مرا که… قدرت نفوذ شاعر درنفس شعر توانسته ساختارهای تازه مبنی بر ارکان اصلی شعرکلاسیک به میان آورد ساختار قالب شکن توانسته در مجموعه«باهم/سفر» قدرت‌مند پا گذارد ومسیر را برای پیروی شاعران دیگر دراین ساختار هم‌وار کند شبیه “اشعارعشقری” که زبان ساختار شکن را در زمان خودش متحول کند این‌جا شاعر توانسته زبان شعر امروز را متحول سازد و خودش را متفاوت از شاعران هم دوره خودش نشان دهد در حقیت این برتری شاعر است که ظرافت اندیشه و نوآوری را رکن بنیادی درشعرغزل امروزی دانسته و هم پایه ستون اصلی شعر امرزو به ویژه غزل شده و استایل شعرش رنگ وزیبایی منحصر به سلیقه شاعرانه خودش را داراست که مخاطب می‌تواند به آسانی شناخت از اشعار شاعر داشته باشد.

 

زبان شعر « باهم/سفر»  آراسته با صداقت و عاری از کذب احساسات

کلام شاعر هنگامی زیبا ودلنشین است که شاعر هنگام سرایش دراحساسات را سچه وصداقانه در میان کلمات دفن کند وقتی کلام در بطن خود احساس اقدس شاعر را داشته باشد این کلام جاویدانگی اثر را برای سالیان دراز حفظ و تضمین می‌کند یکی از ویژه‌گی‌ها بروز مجموعه « باهم/سفر» داشتن این ویژگی است که شاعر با کمال صداقت و امانت داری احساساتش را نسبت به رخدادهای عینی زندگی درکانال هنر وزبان شعر جاری ساخته و با خوانش و شنیدن نخسین کلمات شعر مخاطب از صداقت شاعر مطمعن می‌شود وخود را آمیخته با قریب شعر دانسته درمرکزیت فضای شعر قرار گرفته قرابت حساسی با نفس شعر ایجاد می‌شود که این نقطه اوج و بالندگی شعرهای این اثر ارزش‌مند است.

 

بنا به این نتیجه می‌رسیم که منبع خیال قدرت تسخیر ذهن مخاطب را داراست از سویی هم ساختار و نمای اشعار اثر در واقعن نوگرایی در سرایش شعر به ویژه غزل امروز واستایل غزل مدرن امروزی است.

صداقت دربیان عواطف و زبان شعر برغنامندی اثر افزود شده نوگرایی رکن بنیادی  «باهم/سفر» است که مسیر را برای ادامه‌ی این ویژه‌گی برای شاعران دیگر نیز مشخص نموده است و جرقه‌ای است در متحول ساختن و نو آوری زبان شعر امروز.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.