فریادهای الله‌اکبر در پشتیبانی از نیروهای امنیتی

گزارشگر:ارش شهیر پور ۱۲ اسد ۱۴۰۰

میلیون‌ها تن از مردم کابل و ننگرهار در حمایت از نیروهای امنیتی کشور با فریادهای الله‌اکبر حمایت خود را از نیروهای امنیتی کشور اعلان کردند.

حدود نه بجۀ شب بود که فریادهای الله‌اکبر از فراز بامِ خانه‌ها و خیابان‌های کابل به ملکوت پیچید و کابلیان به گونۀ خودجوش نیروهای امنیتی را ستودند و به‌این‌ترتیب، انزجار خود را از طالبان اعلان کردند.

در پی افزایش پیش‌روی‌های طالبان در هرات و بسیج مردمی در کنارِ نیروهای امنیتی، امیر اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی و یگانه فرماندۀ پیشین جهادی که پا به‌پای نیروهای امنیتی و بسیج‌های مردمی در استان هرات به مبارزه آغاز کرده است به ساکنین هرات گفته بود که شب‌هنگام با فریاد الله‌اکبر از فراز بام‌ها و هرجایی که هستید، حمایت خود را از نیروهای  امنیتی اعلان کنید.

ساعاتی پس، مردم هرات، با غریوهایالله‌اکبر، چنان کارزار کردند که در تاریخ کشور کم پیشینه بود. نعره‌های الله‌اکبربه نیروهای امنیتی و بسیج‌های مردمی نیروبخشید و توانستند اکثر مناطق وابسته به طالبان را در این ولایت تصرف کنند.

امشب کابل گواه میلیون‌ها نعرۀ الله‌اکبر بود و این خروش خودجوش مردمی، گواهی بود بر پشتیبانی مردم از نیروهای امنیتی!

شماری از مردم کابل با برافراشتن پرچم کشور در جاده‌های کابل، جنگ نیروهای امنیتی را برحق دانستند و از مردم دیگر ولایات می‌خواهند تا با بیان نعرهالله‌اکبر، ثابت کنند که نیروهای امنیتی کشور برحق‌اند.

دفتر ریاست جمهوری، روز گذشته نمایۀ فیسبوک خود را به نشانۀ الله‌اکبرآراسته کرد. شماری از سیاسیون کشور، فعالین جامعۀ مدنی، و برخی دیگر از کاربران فیسبوک نیز نمایه‌های فیسبوک خود را با این نشان مزین کرده و به‌این‌ترتیب، پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی کشور اعلان کردند.

گفته می‌شود که امشب، مردمان برخی از ولایات دیگر نیز با شعارهای الله‌اکبر، نیروهای امنیتی کشور را ستودند و دشمنان مردم افغانستان را نکوهش کردند.

گفتنی است که این اولین بار است که شعارهای الله‌اکبر در هرات، کابل و دیگر ولایات، در حمایت از نیروهای امنیتی در برابر طالبان سر داده می‌شود.. این در حالی است که طالبان اخیرا حملات شان را در افغانستان شدت بخشیده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.