فصل جدید روزنامه ماندگار

- ۱۶ میزان ۱۴۰۲

افغانستان بعد از سال۲۰۲۱ و سقوط کابل به دست طالبان، یک شبه به بیست و یک سال قبل از آن برگشت. این همان چیزی بود روزنامه ماندگار از آن سالها و به طور مکرر هشدار داده بود ولی سیاست گران و دست اندر کاران امور، چنین اتفاقی را تا آخرین لحظات باور نمی‌کردند.
دردمندانه نتیجه فروپاشاندن افغانستان و واگذاری آن به طالبان، که از طرف دولت بر سر اقتدار به رهبری آقای غنی، در فرایند یک بازی استخباراتی امریکا و پاکستان با طالبان صورت گرفت، چنان افغانستان را به پیش از بیست سال قبل رجعت داد که در آن همه دست‌آوردهای اجتماعی، سیاسیی و اقتصادی از جمله آزادی بیان و کار رسانه‌ای از بین رفت.
روزنامۀ ماندگار در این توقف بیش از دوسال از فعالیت بازماند و در یک بخش مبهم از فرایند تاریخی کشور نتوانست نقش اش را در کنار دیگر روزنامه‌های افغاستان که اکنون به شکل آنلاین فعالیت کنند بازی کند. بنابراین اکنون با شروع کار، روزنامه ماندگار متعهد است که بتواند قدم‌های اساسی را در روند اطلاع رسانی و مبارزه برای تحقیق آزادی سرزمین از اشغال سیاه برای دست‌رسی به آزادی، عدلت اجتماعی و تامین حقوق اقوام وملیت‌ها و حقوق زنان و احاد جامعه بردارد.
برای دست یافتن به چنین هدف‌هایی فعالیت روزنامه‌ها نقش اساسی را در بیداری جامعه و افکار عمومی دارد. زیرا امروزه علیرغم پیشرفت‌های فراوان علوم ارتباطی و اطلاع رسانی آنلاین هنوز در بین رسانه‌های گروهی، روزنامه ها سودمندترین وسیله برای بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه و مبارزه با جهل و بی‌‎خبری به شمار می آیند. در بین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه هنوز نشر و مطالعه روزنامه مبین روشنفکری ،درک عمیق و بالا بودن شعور سیاسی و اجتماعی است.
امروز به بوسیله فعالیت آنلاین روزنامه برای افغانستان می‌توان مردم را با ارزش‌های مبارزاتی برای رهایی و نیز حمایت از مواریث تاریخی، دینی و ادبی کشورشان آشنا کرد. همچنان به وسیله فعالیت روزنامه می‌توان با جهل و خرافه مبارزه کرد و افراد و دولت ها و گروه ها را ارتکاب جنایت، ستم و خطا و گناه باز داشت. به وسیله روزنامه می‌توان مردم را به محبت و ایثار، عمل صالح، رعایت قوانین و حفظ بهداشت عمومی تشویق کرد.
بنابراین جای بسی خوشبختی است که در این فصل جدید بتوانیم موارد زیر را پی بگیریم:
آگاه نمودن مردم از آخرین وقایع و رویدادهای داخل و خارج کشور که این امر موجب هماهنگی ، همفکری و همراهی بین گروه های مختلف مردمی و سیاسی و نظامی دراتخاذ مواضع مشترک برای مبارزه به دست‌رسی به اهداف بالا گردد.
همچنان بالا بردن سطح آگاهی‌های افراد جامعه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی،ادبی، اعتقادی و تاریخی و حتا تنظیم و تصحیح رفتارها وروابط موجود بین افراد جامعه را در دستور کار قرر دهیم. زیرا این روشن است که میزان بهره‌مندی افراد هر جامعه از موارد فوق ، نشان دهنده سطح فرهنگ عمومی آنان است. بنابراین روزنامه ماندگار بر آن است که با تنوع مطالب بتواند که هرخواننده‌ای متناسب با ذوق و علاقه و به فراخور استعداد فکری و ذهنی خود از آن بهره‌مند گردد.
همچنان برانیم که در فرایند اطلاع رسانی به صحت و دقت اخبار و اطلاعات بیشتر بی‌اندیشم در در این شرایط بحرانی خوراک قابل اعتماد برای خواننده گان ماندگار فراهم کنیم تا خواننده گان ازبا پرهیز از آلوده شدن به اطلاعات غیر واقعی و غیر غیر حرفه ای، آدرس معتمدی برای دست‌رسی به اطلاعات و معلومات با اطلاعات بالا فراهم کنند.
بنابراین از همه قلم به دستان، نویسندگان عزیز و خواهش‌مندیم که در این فصل جدید همراه و همکار ماندگار باشند تا بتوانیم یک بستر مطمئن و قابل اعتماد فکری و فرهنگی را به هدف بالا بردن سطح آگاهی و فکری جامعه برداریم تا با اتکا به آن افغانستان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوت تغییر مسیر بدهد.
اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.