هفت سی C7 در ارتباطات

نویسنده:حامد علمی - ۱۷ جدی ۱۴۰۲

اندیشمندان فن ارتباطات و سخنرانی به این باورند که هرگاه در یک پیام یا سخنرانی به هفت سیC توجه شود آن سخنرانی به مراتب جالب تر و مسلکی تر می نماید و مخاطبان را به درک سخنرانی، پیام و اطلاعیه کمک شایان می نماید.

این هفت سی عبارت از Clear – واضح، روشن، Concise – موجز، مختصر، Consideration – مراعات، توجه، Correct – درست، واقعی، Coherent – مسنجم، مرتبط، Complete – مکمل، تمام شده، Courteous – مودبانه، محترمانه می باشند.

عده ی به جای Consideration – مراعات، توجه، Concrete – محکم، استوار را گنجانیده اند. نخست به توضیح مختصر این هشت مفهوم پردخته می شود بعدا آیه هرای قرانی مرتبط به اینها را که دین مقدس اسلام صدها سال قبل برآن حکم نموده، ذکرمی گردد.

Clear – واضح، روشن: پیام/ سخنرانی باید واضح و روشن باشد طوریکه در آن اهداف به وضاحت ذکرشود تا خواننده یا شنونده با بیان اولین جملات درک کند که هدف از این پیام/ سخنرانی چیست؟ هنگام ارتباط با دیگران پیام باید به صورت واضح یا شفاف به مخاطبان انتقال داده شود. وجود ابهام یا پنهان‌کاری اعتماد دیگران را خدشه و نفوذ‌پذیری کلام یا نوشتار را کاهش می‌دهد. عده از اندیشمندان به این باورند که در نوشتار باید عنوان معرف هدف باشد و در سخنرانی در جمله اول گفته شود که چه می خواهیم و چه می گوییم بعدا به کلمات متعارفی پرداخته شود. هنگام صحبت کردن یا نوشتن در رابطه با هدف یا پیام باید شفافیت مراعات شود. اگر پیام دهنده یا سخنران نداند، قطعا دیگران نیز نمی دانند. برای اینکه پیام واضح باشد، تعداد مفاهیم و اصطلاحات پیام باید کاهش یابد. مطمئن باید شد که خواننده یا شنونده در درک پیام به مشکل بر نمی خورد. نباید این تصور را داشت که دیگران نیز معنای پیام را آنگونه که سخنران تفسیر و تحلیل می کند، می فهمد.

Concise – موجز، مختصر: پیام/ سخنرانی باید مختصر باشد در غیر آن پیام اصلی در میان جملات و حروف کم‎رنگ شده و مخاطب به درستی نمی تواند از میان یک سخنرانی یک ساعته اصل هدف را درک کند، بنابران توصیه می شود که هر قدر پیام/ سخنرانی کوتاه باشد به همان اندازه موثر است. کوتاه صحبت‌کردن می‌تواند تاثیر بسیاری را بر روی دیگران بگذارد. همه تجربه شرکت در سخنرانی‌های طولانی را دارند، در بسیاری از این سخنرانی‌ها چه حسی پیدا می شود؟ ارتباط باید در کوتاه‌ترین زمان شکل بگیرد و پیام با مختصرترین کلمات به طرف مقابل انتقال یابد. البته ذکر این نکته ضروری است که طرف مقابل در یک ارتباط باید پیش زمینه‌های لازم را نسبت به مخاطب داشته باشد تا بتواند ارتباط خوبی برقرار کند. زمانی که ارتباط برقرار می شود توجه باید داشت که پیام کوتاه و مختصر بیان شود. زمانی که پیام در سه جمله بیان شده می تواند ضرور نیست آن را در شش جمله گنجانید چرا که شنونده‎گان به دنبال هدف و منظور اند و نه چیز دیگر. استفاده بیش از حد از صفات‎، جملات غیر ضروری و تکراری از اشتباهات در جمله بندی می تواند به حساب آید. دانشمندان فن سخنرانی و پیام رسانی معتقدند که در یک سخنرانی گنجانیدن سه پیام عالی است و اگر چهار پیام شد خوب و اگر ده پیام بود آن سخنرانی/ پیام غیر مسلکی می نماید.

Consideration – مراعات، توجه: توجه به شرایط ذهنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مخاطب یکی از نکات مهم در ارتباطات است. توجه به دیدگاه‌های مخاطب، احساسات و ذهنیت او بسیار مهم می باشد. پراکنده سخن گفتن یا گاهی از ده گفتن گاهی از درخت، موجب سردرگمی مخاطب می‌شود. چنین مخاطب هرگز نمی‌تواند بر روی پیام / سخنرانی تمرکز کند. ارتباطات موثرحکم می کند که خود را در موضع مخاطب باید قرار و توقع را که از یک سخنران می رود، انجام داد. بنابراین باید براساس سلایق و شرایط مخاطب یا مخاطبان با ایشان رفتار شود. برای انتخاب متن اول سخنرانی از جملات و عبارات ساده استفاده باید کرد تا مخاطب با سخنران همراه شود. اگر از جملات سنگین استفاده گردد و مخاطب آن‌ها را درک نکند، این احساس به او منتقل می شود که سطح سواد پایینی دارد. این احساس باعث می‌شود مخاطب با بی میلی و بی توجهی به ادامه صحبت ها گوش دهد.

Correct – درست، واقعی: برقراری ارتباط با دیگران، به منظور انتقال یک پیام و جذب مخاطبان به سوی یک هدف خاص انجام می‌پذیرد، بنابراین در ارتباطات موثر و مسلکی، پیام‌ها باید واقعی و با ذکر جزئیات باشند. دادن اطلاعات غلط یا مبالغه در مورد یک موضوع، به گسست ارتباطات می‌ انجامد. همچنان در پیام‌های ارتباطی استفاده درست و صحیح لغات، اصطلاحات، جملات اهمیت بسیار زیادی دارند. تلفظ اشتباه لغات در محاوره‌ها یا تایپ اشتباه لغات می‌تواند خط بطلانی بر یک ارتباط باشد. زمانی که ارتباط برقرار شد باید سنجید که مفاهیم به صورت درست به مخاطب منتقل شده و باید مطمین شد که اصطلاحات فنی و علمی واضح بوده، از نظر گرامری و ادبی اشتباهات ندارد و اگر پیام متنی است، عناوین باید به درستی نوشته شده باشد.

Coherent – مسنجم، مرتبط: یک پیام/ سخنرانی زمانی جلب توجه بیشتر می کند که عاری از لغات بیهوده، جملات نامرتبط، بدون تسلسل منطقی بین پاراگراف‎ها یا مطالب باشد. هرگاه سخنران جملات را با کلمات مناسب بهم وصل دهد و روی مطلب اصلی تمرکز نماید در آن صورت مخاطب بصورت بهتر اصل پیام رادریافت کرده و در ذهن وی اثر بیشتر می داشته باشد. هنگام نوشتن پیام شکل و اندازه پاراگراف‎ها و جملات مهم بوده و اگر درجایی ضرورت به پاراگراف جدید می افتد، تسلسل موضوعی بین پاراگراف اولی و بعدی بصورت درست مراعات گردد.

سازماندهی پیام خود به گونه ای که هر مطلب به خوبی در جملات بعدی جریان یابد، پیگیری و به خاطر سپردن آن را آسان‎تر می کند. ایجاد منطقی بر بیانیه‎های مقدماتی، یک رویکرد معمولی برای مقالات، سخنرانی ها و سایر ارتباطات است.

Complete – مکمل، تمام شده: یک پیام/ سخنرانی باید کامل بوده طوری که اگر پیام نوشتاری باشد دارای مقدمه، بدنه اصلی، پایان و در اخیر شماره های تماس و شیوه ارتباطات بعدی را که طرفین بتوانند برای ارتباطات بعدی از آن کار گیرند در خود گنجانیده باشد. سخنرانی نیز باید انجام و پایان داشته و از یک تسلسل منطقی برخوردار باشد طوریکه جملات آغاز و پایانی به وضاحت بیان شده حتی در نحوه صدا نیز توجه صورت گیرد. مقدمه موزون و کوتاه پیام/ سخنرانی را قوت بیشتر می بخشد. همان طور که گفته اند مقدمه دریچه می باشد که خواننده، شنونده را از بیرون به داخل متن می کشاند، هرقدر مقدمه زیبا تر و گیرا تر باشد پیام/ سخنرانی جالب تر می باشد و هر قدر جملات پایانی واضح و منسجم باشد زودتر و بیشتر در حافظه ها باقی می ماند.

Courteous – مودبانه، محترمانه: ارزش یک ارتباط به ماهیت دوستانه بودن آن می‌باشد. در ارتباطات توهین یا شوخی بی‌مورد نباید وجود داشته باشد. حتی نظرات مکتوبی را که در سایت یا شبکه‌های اجتماعی ثبت می‌شود باید به شکل مودبانه‌ای پاسخ داد. رعایت ادب و احترام در هر شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز ارتباطات موثرتری گردد. ارتباط مودبانه، ارتباطی دوستانه، باز و صادقانه است. هیچ توهین آشکار و ضمنی و کنایه ای وجود ندارد. به نقطه نظرات خواننده‎ها و شنونده ‎گان احترام باید گذاشت، هنگام ایراد سخنرانی عده ی از مخاطبان که با محتوای و یا شخص سخنران مشکل دارند با نشان دادن حرکات ناموزون نظر وی را منحرف می سازند اما این سخنران ماهر است که تا آخر حاکمیت مطلق بر گفته‎ ها و حرکات اش داشته نه تنها زیر تاثیر سایرین نمی رود بلکه با تبسم یا خاطر آرام به سخنرانی اش می پردازد و مخاطبین را جلب می کند.

سوره بقره آیه هشتاد و سه وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً؛ به مردم با زبان خوش سخن بگویید.

Concrete – محکم، استوار: درپیام/ سخنرانی هر قدر از کلمات کوتاه و قوی کار گرفته شود به همان اندازه تاثیر بیشتر داشته و به مخاطبان بهتر قابل فهم می باشند اما این کلمات محکم و استوار به معنی لغاتی نیست که معرف خشونت و زشتی باشد. اندیشمندان گفته اند که سخن یا پیام محکم و استوار و به دور از خطا و اشتباه، به معنای حکمت می باشد.

علاوه بر اینکه در پیام سخنان محکم و استوار باید ذکر گردد، بهتر است تا پیام عاری از ارقام و احصاییه های بی بنیاد و واهی باشد، یعنی تمام سخنرانی و پیام را بر ارقام دقیق و ماخذ معتبر استوار نمود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.