اشتراک گذاري با دوستان :
  • haji sabor

    اگر از حقیقت نگذاریم هر چه که عطا نور کرده شهر مزارشریف را در جمله بهترین و مقبول ترین پاک ترین شهر های افغاستان تبدیل کرده همچنان از نگاه امنیت در صدر قرار دارد.

    واه بجان خاین چون برادران و اقارب کرزی خان قندهار را چور کردن ملیارد دالر در قندهار سرمایه گردید اما همه را اقارب کرزی در راس برادرانش دزدید. کوچکترین کار در اعمار ساختمان های دولتی صورت نگرفت شهرک عینو که زمین های وزارت دفاع ملی ایست توسط برادران کرزی به امر کرزی خاین دزدی و غضب شده.

    برادر کرزی خاین محمود کرزی فاسد همرایی بردار فهیم دزد پول های کابل بانک را دزدی کرده فهیم دزد بنام یک پسر خود که سیزده ساله است و تکلیف روانی شدید دارد ناقص عقل است هفتاد و هشت ملیون دالر بنام قرضه از کابل بانک کشیده شد برعلاوه این خاین مارشال فهیم زمین های مردم را توسط خویش و قارب خود غضب کرده خانه های مردم را در کارته پران بزور و تهدید قباله گرفته خصوصآ از اهل هنود را حتی خانم هایشان را مورد تجاوز جنسی توسط دارو دسته این خاین جنایت کار صورت گرفته بیچاره مجبور به ترک وطن شدند.خدمات عطا نور قابل تقدیر است در ناموس کسی تجاوز نکرده عمران و آبادی شهر نماین گر زحمت وی است سرک های شهر مزارشریف به اسندرد جور شده در کابل نواندیش خاین شهر دار دزد خاین با وجود ملیارد دالر هزینه یک کیلو متر سرک به استندرد جور نکرد همه پول هارا دزدیدبه ترکیه انتقال داد خودش هم فرار کرد البته کرزی خاین همیش وی را حمایه میکردچون کرزی این شریک وی و الکو خاین لوی سارنوال خاین بود وی هم از راه حیرتان فرار کرد. ملیارد دالر از دوسیه قاچاق بران مواد مخدر رشوت گرفت دوسیه شان را حفظ میکرد به محکمه روان نمیکرد. باز این خاینین نا شرم بی حیا شرم ندارند در چشم مردم خاک میزنند. که خدمت به مردم میکنم.

    بابا فهیم ده ملا در پنچشیر بود بغیر از ده درخت توت چیزی نداشت امروز فهیم دزد بالای دریا پنجشیر از پول خیانت وحرام سه منزله قصر بالای دریا جور کرده در شیر پور سه نمره زمین را غضب کده پول قیمت زمین را نپرداخته قصر جور کرده این شد عدالت خدمت بوطن رویت در دنیا و آخرت سیاه باشد. ظفر خان