اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    محترم علومی صاحب اگر بخاطر داشته باشید چند ماه قبل به مردم شروع کار تذکره الکترونیکی را وعده داده بودید چه وقت شروع خواهد شد لطفأ کلمه به زودی را استعمال نکنید مردم با شنیدن کلمه زدوی احساسیت دارد تاریخ دقیق را بگوید. توجه تان راخواهانیم. نشود خدای ناخواسته شما هم در لست دروغ گویان حرفوی و تاریخی قران خور ها مقامات عالی رتبه دولت شامل نشوید. حاجی صبور