اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    فاروق وردک بر علاوه که وضو وی شکست کمی خرابی اضافه تر هم کرده نا وقت تر چار زانومیکنذ. مانند حیوان دیوانه بالای هر شخص دهن می اندازد در تلویزون مصاحبه میکند که اشرف غنی ومشاور وی اتمر هفتاد ملیون دالر با عقد پیمان استخباراتی از پاکستان رشوت گرفته اندچرا اگر واقعیت داشت یکماه پیش بیان نکردی حال کسی باور نمیکند ناوقت و از روی عقده است. تمام خیانت های وی را سیگار بر ملا ساخته شاید وردک بزودی روانه گواتی مالا باین خیانت های های ملی صد ها ملیون دالر که در حق اولاد این وطن به دستوراستخبارات پاکستان نموده همه شاهد است. هنگام که با مولانا فضل الله پاکستانی تروریست احوال پرسی میکرد دست های وی را به چشم ای خود بار بار می مالید اگر تلویزون و کمره خبر نگاران نمی بود پای پلید نجس مولانا فضل الله کثیف را این بدبخت وردک می بوسید مرگ بتو جاسوس غلام پنجابی اگر غلام نیستی چه سرخمی داری به حیث وزیر معارف کشور دست های نجس پنجابی قاتل هزاران افغان را با بسیار شوق می بوسی مرگ بتو غلام پنجابی.

    ورد ک داد از صداقت میزنی یک قلم دزدی و خیانت را بیان میکنم . بخاطر داری چاپ شصت ملیون جلد کتاب رابا پاکستان قرارداد کردی قیمت فی جلد کتاب را بیست کلدار عقد شده بود که جمعأ یک ملیارد دو صد ملینون کلدار پاکستانی حیف ومیل شد به مطبوعات شخصی کشور چانس چاپ را ندادی هم صنایع داخلی تقویه میشد هر لحظه میتوانست از کیفت چاپ نظارت میشد پول در داخل مملکت بودو زمینه کار برای هموطنان خود ما میسر میشد. وردک فرعون زمان بود به کسی اهمیت نمیداد بالا از قانون عمل میکرد.کتاب های ناقص هم باکذشت دوماه بعد به اخبار پاره مبدل شد. زمانیکه کتاب رسید از کاغذ اخبار چاپ شده بوددر تلویزون ها نمایش داده شد کتاب نصف ورق های آن سرچپه دوخت شده املا و لغات آن اکثرأ غلط بود موضوع در پارلمان مطرح شد بارشوت دادند به بعضی وکیل های خاین و اشاره کرزی بدبخت حمایه گر وی بود. و همکار دیگر وی خرم خمندک جاسوس دیگر استخبارات جریان مخفی شد صد ها قلم عقد قرارداد های ساخمانی مکاتب معاش از بودجه دولت کشیده شده در جیب طالب بنام معلم در ولایت فراه و دیگر مناطق کشور رسیده جال چهره واقعی ایت با خیانت بر ملا می شود. حاجی صبور