اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    حکومت وحدمت ملی در همه داد معامله تجارتی و سیاسی و نظامی با پاکستان از کشور دوست قابل اعتماد هند مشوره گیرد منافع افغانستان را در نظر گرفته با ایشان داخل مذاکر گردد. بخاطریکه شناخت که هند از پاکستان دارد در جهان هیچ کشور نیست به تناسب هند شناخت دقیق داشته باشد چرا هند تارو پودپاکستان را از نطفه میداند پرسان کردن از دوست عیب نیست نا فهمیده عمل کردن اشتباه بزرگ است ما وشما شاهد بودم چند مرتبه کرزی را فریب دادند حتی دوکاندار پاکستانی با کش و فش با تشریفات خاص با الکوپتر در ارگ آمد مهمانی و تحایف گرفت چهار صد هزار دالر هم گرفت در جهان نشر شد بسیار خجالت آور است حیف کرزی غیرت نداشت باید خود را اعدام میکرد.حال اشرف غنی با روان کردن نظامی های افغانستان به خاطر شستشوی مغزی اشتباه بزرگ نمود اولاد وطن را بغیر از جاسوس چه تربیه خواهد کرددیکر اشتباه سند استخباراتی پنهان از اذهان عامه. خلاصه هر کس پاکستان را دوست برادر میگوید از جمله اشخاص خاک فروش ناموس فروش غلام مزدور پنجابی بیش نیست بخاطریکه پاکستان جوانان ما را باروان کردن مزدوران بی هویت تاریخی کودن غلام از طریق حملات انتحاری شهید میشوندعملا مانع پیشرفت و ترقی افغانستان عزیز میگردد.حاجی صبور