اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    ملا منصور کشته شده این ویدو که نمایش داده شد توسط استخبارات پاکستان به کمک اشخاص که در رشته کمپیوتر دست کاری مهارت دارند ساخته شده.

    اشخاص که درین رشته تحصیل مسلکی دارند ساختگی ویدو را تاهید کردند.پاکستان در جهل کاری دست یلدا دارد میتواند نواز شریف را یک روز مانند زن حامله دار بسازد روزی دیگر بشکل یک مرد گی جورش کند شاید اکثریت مردم باور نخواهد کرد.شما دیدید یک دوکاندار کویته را مانند یک قوماندان طالب ساخته بود کرزی ما را فریب داد چهار صدهزار دالر گرفت با الکوپتر در ارگ فرود آمد بعدأتوسط امریکاهی شناخته و افشا شد این شخص تقلبی بوده. حاجی صبور