تاریـخ  قضـاوت مـی‌کنـد

تاریـخ قضـاوت مـی‌کنـد

انتشار دو کتاب توسط دو زن در مورد احمدشاه مسعود در سطح جهانی. به سلسلۀ انتشار بلندترین ‌رقم کتاب در کشورهای مختلف، با زبان‌های زندۀ دنیا و توسط نویسندهگان شناخته شده و معروف جهانی در مورد احمدشاه مسعود شهید، اینبار دو...

ادامه مطلب...
خلیل‌زاد:  کـاهش خشـونت‌هـا بـرای تأمیـن صـلح  در افغـانستان ضـروری است

خلیل‌زاد: کـاهش خشـونت‌هـا بـرای تأمیـن صـلح در افغـانستان ضـروری است

سفارت امریکا در کابل با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کابل تأکید کرده که کاهش خشونت‌ها برای تأمین صلح دایمی در افغانستان ضروری است. آقای خلیل‌زاد گفته است که...

ادامه مطلب...
در نشست سران شانگهای  بر مبارزۀ مشترک منطقه‌  برای نابودی تروریسم تأکید شد

در نشست سران شانگهای بر مبارزۀ مشترک منطقه‌ برای نابودی تروریسم تأکید شد

نزدهمین نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دیروز در جمهوری ازبیکستان برگزار شد. در این نشست داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به نماینده‌گی از افغانستان اشتراک و صحبت کرد. رییس اجرایی در این نشست گفت، افغانستان...

ادامه مطلب...
شهلا فرید عضو شورای عالی صلح: حکـومت ارادۀ سیـاسی بـرای صلـح نـدارد

شهلا فرید عضو شورای عالی صلح: حکـومت ارادۀ سیـاسی بـرای صلـح نـدارد

اشاره: گفت‌وگوهای صلح طالبان با امریکا پس از توییت دونالد ترامپ متوقف شد؛ در هفته‌های اخیر اما تحرکات امریکا برای به توافق رسیدن با طالبان دوباره آغاز شده و چند روز پیش نیز محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی طرح...

ادامه مطلب...
غنی چرا صلح نمی‌خواست و غنی چرا صلح می‌خواهد؟/ احمدولی مسعود:  انتخـابات و صلـح قربانـی آجنـدای شخصـی شـده است

غنی چرا صلح نمی‌خواست و غنی چرا صلح می‌خواهد؟/ احمدولی مسعود: انتخـابات و صلـح قربانـی آجنـدای شخصـی شـده است

مکثی بر صلح خواهی آقای غنی اعلام طرح ناقص و عجله‌یی صلح آقای غنی پیش از روشن شدن سرنوشت انتخابات به همان پیمانه ترفندی است برای از دست ندادن قدرت، که عجله بر برگزاری انتخابات ناقص با دَور زدن صلح پیش...

ادامه مطلب...