احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

بخش دوم/ همانطور که عملکردهای سیاسی پیامبر مرحله‌بندی شده است و طبق مقتضیات زمان تحول می‌یابد. در زمان خلفای راشدین نیز گواه هم‌آهنگی عملکردهای آنان همگام با تغییرات شرایط و زمان هستیم. طوری که در نظر ما متاخرین، گاهى چنان مى‌نمايد...

ادامه مطلب...
قانون برنده شد اما مجریان ناکام!

قانون برنده شد اما مجریان ناکام!

گویا قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در میان ده کشور برتر با گرفتن 139 امتیاز از مجموع 150 امتیاز به مقام نخست دست یافته است. این موضوع را وب‌سایت مرکز حقوق و دموکراسی کانادا اعلام کرده و موجب خوشحالی...

ادامه مطلب...
احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

احمد شاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

بخش دوم/ جوانان مسلمان چه کسانى بودند؟ زمینه‌هاى تاریخى: برنارد لویس شرق شناس مشهور بریتانیایی - امریکایی و طراح نظریه معروف برخورد تمدن‌ها می‌گوید: حضرت موسى قوم خود را از برده‌گى و آواره‌گى نجات داد، اما اجازه نیافت به سرمین موعود وارد گردد. حضرت...

ادامه مطلب...
پیـامد دیدار در عربستان

پیـامد دیدار در عربستان

موضوع برگزاری انتخاباتِ پارلمانی ظاهراً حکومت را مجبور کرده که با پا درمیانیِ عربستان سعودی با نماینده‌گانِ طالبان در این کشور دیدار کرده و از این گروه بخواهد که در برگزاری آرامِ انتخابات همکاری کند. هرچند هنوز زمانِ این دیدار...

ادامه مطلب...
احمدشاه مسعود؛ آرمان‌گرای واقع‌بین

احمدشاه مسعود؛ آرمان‌گرای واقع‌بین

بخش نخست/ تحولات اجتماعى و انقلاب‌ها زمانی به وقوع می‌پیوندند که مردم خواستار آن باشند یا به عبارۀ دیگر، شرایط عینی و ذهنی برای تحقق آن آماده شده باشد. پس از جنگ جهانى دوم، مبارزات ملى ضد استعمار خارجی و استبداد داخلی...

ادامه مطلب...