بیستُمین سفر به پاکستان و بیستُمین اشتباه سیاسی

بیستُمین سفر به پاکستان و بیستُمین اشتباه سیاسی

حامد کرزی رییس‌جمهوری افغانستان برای بیستُمین بار راهی پاکستان شد؛ کشوری که عمدتاً به عنوان حامی تروریسم همواره مورد انتقاد قرار داشته است. آقای کرزی پیش از این، 19 بارِ دیگر به این کشور سفر داشته است؛ سفرهایی که خود...

ادامه مطلب...
صف‌بنـدی‌های خاموش انتخـاباتی

صف‌بنـدی‌های خاموش انتخـاباتی

هنوز چند ماه دیگر به آغاز کمپاین‌های رسمی ‌انتخابات مانده است، اما شواهد نشان می‌دهند که همین اکنون برخی از چهره‌ها و گروه‌ها صف‌بندی‌هایی را مبنی بر اشتراک و نامزدی‌شان در انتخابات ریاست جمهوری ترتیب داده اند. این صف‌بندی‌ها به...

ادامه مطلب...
لویه‌جرگۀ سنتی؛ ابزار سیاسـی آقای کرزی

لویه‌جرگۀ سنتی؛ ابزار سیاسـی آقای کرزی

رییس‌جمهور کرزی در تلاش برای برگزاری لویه‌جرگۀ سنتی، می‌خواهد مشروعیت امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا را به‌دست آورد. او می‌کوشد با راه‌اندازی نشستی غیرقانونی زیرنام لویه‌جرگه، به اقدام‌های سیاسی خود وجهۀ قانونی ببخشد و از این طریق به اهداف دیگری...

ادامه مطلب...
تأکیدهای شک‌برانگیزِ آقای کرزی از عدم حمایتِ نامزد مشخص

تأکیدهای شک‌برانگیزِ آقای کرزی از عدم حمایتِ نامزد مشخص

در روزهای اخیر، داستان انتخابات وارد مراحل تازه‌یی شده است. از یک‌سو بی‌تجربه‌گی اعضای جدید کمیسیون انتخابات، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده و از سوی دیگر، تأکیدهای رییس‌جمهوری مبنی بر این‌که در انتخابات آینده از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند. بی‌تجربه‌گی اعضای جدید...

ادامه مطلب...
از بُرد در میدان ورزشی  تا بُرد در مـیدان سیاسـی

از بُرد در میدان ورزشی تا بُرد در مـیدان سیاسـی

مسابقۀ فوتبال میان پاکستان و افغانستان، به نفع افغانستانی‌ها به پایان رسید؛ یک بُرد شیرین و مطلق به نفعِ کشورمان. وقتی به چهرۀ تماشاگرانِ این مسابقه که مشتاقانه منتظر نتیجه نشسته بودند نگاه می‌کردی؛ به‌وضوح اضطراب و امید را در...

ادامه مطلب...