انتخاباتِ ۲۰۱۴ و تعاملاتِ پشتِ پرده

انتخاباتِ ۲۰۱۴ و تعاملاتِ پشتِ پرده

از قراین چنین هویداست که انتخابات در وقتِ تعیین‌شدۀ آن برگزار نمی‌شود و به تعویق انداخته خواهد شد. حکومت‌های امریکا و آلمان برای بقا و ادامۀ قدرتِ تیم حاکم دست به کار شده‌اند تا آقای کرزی را به نحوی از انحا...

ادامه مطلب...
چرا خرم  به ایالات متحده حمله می‌برد؟

چرا خرم به ایالات متحده حمله می‌برد؟

با وجود گذشت یازده سال از حضور مستقیم نیروهای ایالات متحده در افغانستان و تلاش‌های مشترکِ این دو کشور در پیوند با محو تروریسم بین‌المللی، هنوز سیاست‌های هر دو طرف تعریف‌ناشده و نامشخص می‌نماید. در طول این یازده سال، با آن‌که...

ادامه مطلب...
طرح صلحِ مجلس و چـالش‌هـای آن

طرح صلحِ مجلس و چـالش‌هـای آن

سرانجام ناکامی‌های دولتِ افغانستان در مدیریت صلح، سبب شد که پای مجلس نماینده‌گان به این قضیه کشیده شود و طرح صلحی ارایه کند که برگزاری اجلاس جهانی را با شرکتِ طرف‌های داخلی و خارجیِ مسالۀ افغانستان توصیه می‌کند. برنامۀ صلح دولت...

ادامه مطلب...
هراتــــــــ و نابه‌سامانی‌های تازه

هراتــــــــ و نابه‌سامانی‌های تازه

ناکارآمدی حکومت آقای کرزی، چیزی نیست که از نظرها پوشیده باشد. حکومتی که بر اساسِ مصلحت‌ها شکل گرفته، بدون شک حکومتی ناکارآمد و ضعیف است. در چنین حکومتی، افرادْ نقش محوری بازی می‌کنند و همواره تلاش می‌ورزند که همه‌کارۀ امورْ...

ادامه مطلب...
گذشتۀ سیاه؛  تهـدیدی برای آیندۀ سـفید

گذشتۀ سیاه؛ تهـدیدی برای آیندۀ سـفید

این روزها یک بارِ دیگر موضوع انتخاباتِ ریاست‌جمهوری آینده، در مرکز توجه قرار گرفته و به شکلی ذهن‌ها را به خود مشغول کرده است. نگرانی اصلی در این زمینه، عمدتاً از آن‌جا ناشی می‌شود که مبادا حکومتْ طرح بدیل انتخابات...

ادامه مطلب...