کــــرزی؛  زعیـــم یــا دلقــــک

کــــرزی؛ زعیـــم یــا دلقــــک

روزنامۀ نیویارک‌تایمز در شمارۀ 13 مارچِ 2013 خود، گزارشی را در بخش تحلیل اخبار، زیر عنوان «کرزی با بهتان بستن بر امریکا، میراثِ خود را بازنویسی می‌کند» به نشر رساند. اینک برگردان فارسی آن، پس از تبصره‌یی کوتاه، تقدیم‌تان می‌گرد‌د. زعما...

ادامه مطلب...
اجماع ملی و گفتمان ملی؛  طرحی برای نخبه‌گان و همۀ شهروندان افغانستان

اجماع ملی و گفتمان ملی؛ طرحی برای نخبه‌گان و همۀ شهروندان افغانستان

این روزها شاهد بحث‌های گسترده در رابطه با ایجاد اجماع ملی در کشور هسـتیم. نهادها و احزاب مختلفی این شعار را سر می‌دهند و به این نظر اند که حل مشکلات کشور در گروِ به وجود آمدنِ نوعی اجماع ملی...

ادامه مطلب...
اجندای ملی؛ نقشـۀ راه برای فردای بهتر

اجندای ملی؛ نقشـۀ راه برای فردای بهتر

در حالی که سال 2014، سالی سرنوشت‌ساز برای مردمِ ما به حساب می‌آید، با نزدیک شدن به آن، فرصت‌های پیشِ رو یکی‌یکی به نقطۀ پایانِ خود نزدیک می‌شوند. این روزها بیشـترِ صحبت‌ها و موضوعات، بر روی این نکتۀ حساس و کلیدی...

ادامه مطلب...
آقای کرزی!  جنایت تخار را به کی نسـبت می‌دهیـد؟

آقای کرزی! جنایت تخار را به کی نسـبت می‌دهیـد؟

مسمومیتِ 20 دانش‌آموز دختر در ولایت تخار، شاید تکان‌دهنده‌ترین رویداد در روزهای اخیر در کشور باشـد که در سرخط خبرهای افغانستان و جهان قرار گرفت. اما این بارِ نخست نیست که در این ولایت و برخی ولایات شمالی کشور و...

ادامه مطلب...
آجندای ملی و عبور از ۲۰۱۴

آجندای ملی و عبور از ۲۰۱۴

تعریف افراد نخبه و توده در جامعۀ ما چندان سخت نیست. زیرا در اکثر جوامعی که ساختار قبیله‌یی دارند، نخبه‌گان بسیار انگشت‌شمار و به عنوان رهبرانِ توده‌ها ظاهر می‌شوند. در حالی که توده‌ها جماعت‌هایی‌اند که بیشتر نیازمند رهنمایی و رهبریِ...

ادامه مطلب...