داستان هواپیماهای جنگی آقای کرزی

داستان هواپیماهای جنگی آقای کرزی

به دنبال سفر امریکا، مقام‌های کشور و از جمله رییس‌جمهوری اعلام کردند که به‌زودی نیروی هوایی کشور به کمک امریکا مجهز به هواپیماهای باربریِ بدون سرنشین و چرخ‌بال‌های جنگی می‌شود. کل تجهیزاتی که از سوی مقام‌های کشور با مباهات تمام اعلام...

ادامه مطلب...
برادران کرزی؛ دوستانِ قدیم امریکا

برادران کرزی؛ دوستانِ قدیم امریکا

حامد کرزی: «امریکا دیگر طالبان را عنصر جنگ نمی‌داند و با آن‌ها نمی‌جنگد. ما از این موقفِ امریکا استقبال می‌کنیم». این سخنان را کرزی پس از آمدن از امریکا در نشست خبری بیان کرد. سفیر امریکا نیز چیزی مشابه را روز...

ادامه مطلب...
لویه‌جرگه؛  کانال مطمینِ امتیازگیری

لویه‌جرگه؛ کانال مطمینِ امتیازگیری

سفر کرزی به امریکا همان‌گونه که گمانش می‌رفت، با یک دفترچة پُر از کارخانه‌گی به اتمام رسید و امروز جناب آقای کرزی شتاب‌زده در جهت تکمیل اجندایی‌ست که به وی دیکته شده، و بودن و یا نبودنش در گرو رضایت...

ادامه مطلب...
زمین‌گیر شدن‌های  مجلس نماینده‌گان

زمین‌گیر شدن‌های مجلس نماینده‌گان

جریان استیضاح یازده وزیر کابینه به‌دلیل عدم مصرف کم‌تر از 50 در صد بودجة سال 1390، به جنجال‌های تازه‌یی در مجلس نماینده‌گان منجر شد. مجلس نماینده‌گان در یک فیصلة کم‌سابقه یازده وزیر کابینه را به این مجلس فرا خواند، ولی...

ادامه مطلب...
دو نگاه متفاوت به  طـالبان

دو نگاه متفاوت به طـالبان

تفکیک میان طالبان بر چه معیار و ضابطه‌یی انجام می‌شود؟ وقتی دولت از طالبانِ افغانستان و یا پاکستان سخن می‌گوید، آیا فقط مرزبندی‌های جغرافیایی، سبب چنین تمایزگذاری شده‌ است؟ آن‌گونه که از اظهارات مقام‌های کشور برمی‌آید، آن‌ها این تمایزگذاری را صرفاً بر...

ادامه مطلب...