بلاتکلیفی‌های انتخاباتی تا کی؟

بلاتکلیفی‌های انتخاباتی تا کی؟

اكنون شرایط برای این مسأله مساعد به نظر می‌رسد كه نخبه‌گان جامعه به سمت کاهش نامزدان و ایجاد اجماع عمومی در برنامه‌های دو یا سه نامزدِ مشخص گام بردارند. احزاب سیاسی کشور وظیفه دارند که در این راستا جامعه را...

ادامه مطلب...
این‌همه شمع خبر از فراگیریِ خاموشی دارد!

این‌همه شمع خبر از فراگیریِ خاموشی دارد!

هزاران نفر در حالی برای آرامش و ابراز همدردی با خانوادة «دختر هند»، به پیش‌واز تابوتِ وی شمع روشن کرده‌اند که هر روز و هر ساعت در سراسر دنیا، زنان و دخترانِ زیادی مورد تجاوز و خشونت قرار می‌گیرند. شاید...

ادامه مطلب...
انتقام‌کشیِ وحشت‌ناک

انتقام‌کشیِ وحشت‌ناک

این روزها چهرة شهر سفیدپوش شده است و دانه‌های ریز و درشتِ برف رقص‌کنان بر چهرة افسرده و غبارگرفتة شهر در حالی می‌نشیند که نه تنها دستان زیادی از کودکان و زنانِ ما از سرما کرخت شده است، که حادثة...

ادامه مطلب...
این ره که تو می‌روی  به ترکستان است          (بحثی درباره سیاست گفت‌وگوهای صلح)

این ره که تو می‌روی به ترکستان است (بحثی درباره سیاست گفت‌وگوهای صلح)

بازنگری در سیاست گفت‌وگو با مخالفان مسلح پس از نشست پاریس کاملاً محرز شده است. در این نشست که در حاشیة شهر پاریس با شرکت نماینده‌گانی از گروه‌های مسلح مخالف، اپوزیسیون، جامعة مدنی و دولت برگزار شد، این نتیجة اسف‌بار...

ادامه مطلب...
حکـومت  مسوول اصلیِ مرگ پناه‌جویان است

حکـومت مسوول اصلیِ مرگ پناه‌جویان است

به تاریخ سیزده دسمبر سال جاری، کشتی‌یی که از ترکیه عازمِ یونان بود، غرق شد و در این سانحه، 21 شهروند افغانستاني که به گونۀ قاچاق رهسپار اروپا شده بودند، جان‌های‌شان را از دست دادند. اكنون دولت افغانستان هیأتی را به...

ادامه مطلب...