بی‌اعتمادی طالبان به غنی-  بن‌بست گفت‌وگوهای صلح

بی‌اعتمادی طالبان به غنی- بن‌بست گفت‌وگوهای صلح

به گمان غالب تا زمانی که اشرف غنی بر اریکۀ قدرت در افغانستان تکیه زده باشد، صلح در کشور استقرار نخواهد یافت. طالبان حتا اگر با تیم مذاکره کنندۀ حکومت دیدارهای داشته باشد، ولی این گروه نمی‌خواهد که نتایج این...

ادامه مطلب...
غنـی  بـرنده خـواهـد شـد؟

غنـی بـرنده خـواهـد شـد؟

افغانستان در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و آزمونِ بزرگی قرار دارد و به‌زودی گروه‌های بزرگ و نام‌آشنایی برای احراز و دست‌یابی به این کرسی ثبت‌نام خواهند کرد و پا به میدانِ رقابت خواهند گذاشت. در این مقال مختصر، تقلای نویسنده بر آن...

ادامه مطلب...
ششم جدی؛  بازی بزرگِ جدید و استمرار خشونت در افغانستان

ششم جدی؛ بازی بزرگِ جدید و استمرار خشونت در افغانستان

در سحرگاه ششمِ جدی 1358 (27 دسمبر 1979) با صدها پرواز هوایی از شوروی، پنج‌هزار تن از نیروهای فرقۀ 103 کماندوی شوروی، وارد فرودگاه کابل و بگرام شدند. تا ظهرِ این روز، نیروهای زرهی فرقۀ 108 که روز 25 دسمبر...

ادامه مطلب...
آبروی بربادرفتۀ  کمیسیون‌های انتخاباتی

آبروی بربادرفتۀ کمیسیون‌های انتخاباتی

وقتی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که در نتایج اولیه امکان تغییراتِ 50 تا 100 درصدی وجود دارد، به چه معناست؟ آیا غیر از این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورتِ تلویحی تقلب‌های انتخاباتی را تأیید می‌کند؟ این‌که نتایج اولیه...

ادامه مطلب...
احمدولی مسعود گـزینۀ بـرتـر

احمدولی مسعود گـزینۀ بـرتـر

حوزۀ جهاد و مقاومت همیشه تأکید بر وحدت نظر در امر کاندیداتوری یک شخص از این آدرس داشته اند؛ اکنون که احمدولی مسعود در میدان رقابت‌های انتخاباتی حضور یافته بهتر می‌دانم که دیگران ایشان را در امر انتخابات حمایت کنند...

ادامه مطلب...