جنگِ بیرونی‌ها در افغانستان  و توهم مالکیتِ افغانی بر مذاکرات صلح

جنگِ بیرونی‌ها در افغانستان و توهم مالکیتِ افغانی بر مذاکرات صلح

وقتی از جنگ، عوامل جنگ و عُمال جنگ در افغانستان سخن می‌رود، بسیاری از اهل سیاست و صاحبان حاکمیت به شمول اشرف‌غنی و شریکان سفرۀ حکومتش، این جنگ را جنگ بین‌الافغانی نمی‌خوانند و ده انگشتِ دستانِ خود را به سوی...

ادامه مطلب...
هشت ثور و بازخوانی یک رویداد

هشت ثور و بازخوانی یک رویداد

هشت ثور را باید گرامی داشت، نه به دلیل حوادثی که پس از آن اتفاق افتاد و از ذهن مردم افغانستان هرگز بیرون نمی شود و نه به دلیل آن که آرزوی های مردم برای ایجاد نظامی باثبات و قدرتمند...

ادامه مطلب...
کودتای ثور ۱۳۵۷ و اتحاد شوروی

کودتای ثور ۱۳۵۷ و اتحاد شوروی

درحالی که بسیاری از نویسندگان و محققین داخلی وخارجی از عدم دخالت شوروی در کودتای ثور سخن میگویند، اتشه نظامی سفارت هندوستان در کابل به همکاری مشاورین شوروی در فرودگاه بگرام باکودتاچیان اشاره می کند: «دگروال مدهوسمیران که در آنوقت...

ادامه مطلب...
غنی در پشت میله های ارگ

غنی در پشت میله های ارگ

افتتاح دوره هفدهم پارلمان در حالی که نتایج نهایی برخی از حوزه ها و به ویژه کابل هنوز مشخص نشده، یک اقدام قانون شکنانه و به دور از تمام موازین هنجارهای دموکراتیک می تواند باشد که در خود هدف های...

ادامه مطلب...
ضرب‌وشتم خبرنگار با عذرخواهیِ ارگ  رفع و رجوع نمی‌شود

ضرب‌وشتم خبرنگار با عذرخواهیِ ارگ رفع و رجوع نمی‌شود

هنوز چند روزی از انتشار گزارش نهاد بین‌المللی گزارش‌گرانِ بدون مرز در مورد اُفت جایگاه افغانستان از نظر کار روزنامه‌نگاری و آزادی بیـان نگذشته بود که یک مسوول رسانه‌یی از سوی محافظان شخصیِ اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی مورد ضرب‌وشتم...

ادامه مطلب...