کمیسیون‌های انتخاباتی  یا مـراکز فُـروشِ رای

کمیسیون‌های انتخاباتی یا مـراکز فُـروشِ رای

این روزها مردم در افغانستان چنان درگیر مسایلِ مختلف شده‌اند که بحث‌های مربوط به انتخابات پارلمانی کاملاً به حاشیه رفته است. در روزهای پس از برگزاری انتخابات، کُل نگاه جامعه و به‌ویژه نامزدان انتخابات و حامیانِ درجه‌یکِ آن‌ها به مسایل...

ادامه مطلب...
تنـاقض‌هـای رفتـاری و گفتـاریِ آقـای غنـی

تنـاقض‌هـای رفتـاری و گفتـاریِ آقـای غنـی

ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگر میزبان چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور شده است. اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی این روزها بار دیگر دیدارهایش را با سران جهادی، رهبران احزاب و شخصیت‌های بانفوذ کشور آغاز کرده است. بر اساس آن‌چه...

ادامه مطلب...
تـروریستِ دیـروز،  دوستِ امـروز

تـروریستِ دیـروز، دوستِ امـروز

نشستِ ۱۸ عقرب برابر با نهم نوامبر در مسکو با حضور نماینده‌گان طالبان نشان داد که روسیه به حضورش در مسایل افغانستان مصمم است. در واقع، این سومین نشست مسکو بود اما نماینده‌گان طالبان در دو نشست قبلی حضور نداشتند. روابط...

ادامه مطلب...
چگـونه طالبـان  از جنـگ دست برخـواهند داشت؟

چگـونه طالبـان از جنـگ دست برخـواهند داشت؟

این روزها در کنار بالا گرفتنِ تب انتخابات‌ها، تبِ صلح و گفت‌وگو با طالبان نیز بالا گرفته است. زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ امریکا در مسالۀ گفت‌وگوهای صلح این روزها گرمِ صحبت و رفت‌وآمد به کشورهای مختلف است. ظاهراً دونالد ترامپ...

ادامه مطلب...
کنفـرانـس صـلح در مســکو

کنفـرانـس صـلح در مســکو

قلمرو را به طالبان می‌بازیم؛ مردم حرمان‌زده، ناامید و از صحنه سیاسی رانده شده‌اند؛ انتخابات به یک دستگاه تقلب سازماندهی‌ شده مسخ شده است. آخرین لحظه‌ها و عناصر مشروعیت نیز از اقتدار سیاسی زدوده می‌شوند. نخبه‌گان سیاسی بر سر اقتدار...

ادامه مطلب...