غنی «بی‌ جوره» است! تفسیرهای من‌درآوردی برای ادامۀ قدرت

غنی «بی‌ جوره» است! تفسیرهای من‌درآوردی برای ادامۀ قدرت

کمتر از دو ماه به پایان عمر حکومت وحدت ملی باقی نمانده، ولی به نظر میرسد که اشرف غنی خلاف وعده ها و سخنانش می‌خواهد تا پایان انتخابات نامعلوم ریاست‌جمهوری هم‌چنان بر اریکه قدرت حضور داشته باشد. او در عین...

ادامه مطلب...
افغـانستان قـربانی بـازی  و  خصـومت دهلـی و  اسـلام‌آبـاد

افغـانستان قـربانی بـازی و خصـومت دهلـی و اسـلام‌آبـاد

پاکستان با بستن حریم هوایی خود به‌روی تمام طیاراتی که از افغانستان به‌سوی هند عبور می‌کنند، 8 میلیون دالر در یک ماه گذشته به افغانستان خساره وارد کرد. پس از برخورد نظامی در ماه پیش میان هند و پاکستان، اسلام‌آباد...

ادامه مطلب...
سـیاست خـارجی و اقتصـادِ کچالومحـور

سـیاست خـارجی و اقتصـادِ کچالومحـور

هرچند در طول چهار دهۀ گذشته، به جز دورۀ طالبان، کابل و اسلام‌آباد روابط پُرتنشی داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد که در روزهای اخیر این تنش‌ها به همان میزانی بالا گرفته است که پس از کودتای ثور 57 و حاکمیت‌های...

ادامه مطلب...
چــرا  خـلایِ قـدرت مهـم است؟

چــرا خـلایِ قـدرت مهـم است؟

بحث اصلی در میان سیاسیونِ کشور در این روزها این است که پس از اول جوزا که بر اساس قانون عمر حکومت وحدت ملی پایان می‌یابد، چگونه از به وجود آمدنِ خلای قدرت در کشور جلوگیری کرد؟ البته این‌جا همه...

ادامه مطلب...
طالبـان؛  دزد یا مخـالفِ سیـاسـی

طالبـان؛ دزد یا مخـالفِ سیـاسـی

سالِ روان با میزان بالایی از خشونت‌ها در برخی مناطقِ کشور آغاز شد. از نخستین ساعاتِ سالِ نوِ هجری خورشیدی تا به امروز، طالبان به‌صورتِ پیوسته به حملات‌شان بر نیروهای امنیتی و ترورِ افراد سرشناس ادامه داده‌اند. هلمند در جنوب...

ادامه مطلب...