شوخی با صلح  یا مذاکره برای صلح

شوخی با صلح یا مذاکره برای صلح

محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی پس از مشورت بسیار با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و افراد متنفذ سیاسی و اجتماعی در مورد مذاکرات صلح با طالبان هیأت 12 نفری را به‌ریاست رییس دفتر خود جناب سلام رحیمی تعیین کرد. تعیین...

ادامه مطلب...
نیـروهای  امریـکایـی  چرا  جبـل‌السـراج  را  می‌زننـد؟

نیـروهای امریـکایـی چرا جبـل‌السـراج را می‌زننـد؟

چرا ضربات هواییِ نیروهای خارجی بر جبل‌السراج ـ کمرگاه بسیار مهم بین کابل، سالنگ و پنجشیر ـ اخیراً افزایش یافته است؟ نکتۀ مشکوک و دلهره‌آور این است که منابع فرماندهی ناتو در این‌باره به هیچ کسی توضیحِ درست نمی‌دهند. منابع دولت...

ادامه مطلب...
رهبـران حکـومت  با چـه دست‌آوردی به ژینـوا رفتنـد؟

رهبـران حکـومت با چـه دست‌آوردی به ژینـوا رفتنـد؟

بعد از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد نظام جدید در افغانستان، جامعۀ جهانی تحت رهبری ایالات متحدۀ امریکا، نه‌تنها به حمایت‌های سیاسی و نظامی شان در افغانستان ادامه دادند، بلکه به خاطر نهادینه شدن دیموکراسی، حاکمیت قانون، بازسازی و تأمین...

ادامه مطلب...
انـدک‌سـالاری؛  معضـل اصـلیِ افغانسـتان

انـدک‌سـالاری؛ معضـل اصـلیِ افغانسـتان

مطمیناً شما نیز مثل من با این پرسش کلنجار رفته‌اید که «چـرا متعلق به یک کشور فقیر و توسعه‌نیافته اید» و چه بسا که پاسخ‌هایی را هم که یافته‌اید، چندان رضایت‌بخش نبوده‌اند. افغانستان تنها کشورِ فقیر و عقب‌مانده در جهان ـ...

ادامه مطلب...
کـرزی، یـار روزهای دشـوارِ تهـران تهران، رفیـق روزهـای تنهـاییِ کـرزی

کـرزی، یـار روزهای دشـوارِ تهـران تهران، رفیـق روزهـای تنهـاییِ کـرزی

هنوز بمباران هواپیماهای امریکایی به مواضع طالبان در افغانستان پایان نیافته بود که دولت «سید محمد خاتمی» در ایران، پیام‌های مثبتی برای دولت آیندۀ افغانستان به آن‌طرفِ مرز فرستاد. در آن روزها، دولت ایران تصمیم گرفته بود که برای حُسن‌نیت...

ادامه مطلب...