از صـلح چه می‌خواهیـم؟ روایت‌هـای متضاد و خـویش‌انـدیشانـه

از صـلح چه می‌خواهیـم؟ روایت‌هـای متضاد و خـویش‌انـدیشانـه

از شاخصه‌های با اهمیت صلح، رفاه اجتماعی و شرایط زیستی مناسبِ بشر می‌باشد. پیشرفت و ترقی هر جامعه در گسترة فرصت‌های امنیتیِ آن تعریف می‌شود. در واقع تا زمانی‌که تأمین امنیت از اولویت‌های اساسی دستگاه مدیریتی یک جامعه پنداشته نشود،...

ادامه مطلب...
مهاجرت‌‌های داخلی در افغانسـتان علل و پیامدها

مهاجرت‌‌های داخلی در افغانسـتان علل و پیامدها

«مهاجرت» همیشه در طول تاریخ بشریت وجود داشته و انسان‌ها مدام از مکانی به مکانی دیگر کوچ نموده‌اند. ادوار تاریخی بیان می‌دارد که مهاجرت‌های گسترده، مبدایِ پیدایش تمدن‌های بزرگ در تاریخ بشری بوده‌اند؛ از جمله مهاجرت افغانستانی‌ها به کشورهای همسایه...

ادامه مطلب...
خروج بریتانیا و واگرایی اروپایی‌ها

خروج بریتانیا و واگرایی اروپایی‌ها

سرانجام بعد از سه سال انتظار ۳۱ جنوری ۲۰۲۰، عضویت چهل و هفت سالۀ بریتانیا در اتحادیۀ اروپا رسماً خاتمه یافت و رای مردم بریتانیا مبنی بر خروج آن کشور از آن اتحادیه تحقق پیدا کرد. رای‌گیری‌یی که در ۲۳...

ادامه مطلب...
ارگ قـاتلِ  جمهـوریت

ارگ قـاتلِ جمهـوریت

افغانستان در کمتر زمانی از تاریخِ چهار دهه نابسامانی‌های سیاسی و امنیتی خود، این‌قدر به کشوری بدونِ حکومت و غرق در هرج‌ومرج شبیه شده است. کسانی که این روزها در ارگ از نامِ حکومت به فکر گسترش قدرت سیاسیِ خود...

ادامه مطلب...
در حکومتِ خسربره‌ها  تمثیل دموکراسی محال است

در حکومتِ خسربره‌ها تمثیل دموکراسی محال است

اگر اخلاق را از سیاست جدا کنیم، می‌رسیم به همان دروغ و عدم صداقت که ماکیاولی در کتاب وزینِ «شهریار» توصیفِ دقیقی از آن ارایه کرده است. امروزه سیاست جدای از اخلاق، به فریب و نیرنگ می‌ماند که هیچ کسی...

ادامه مطلب...
Page 3 of 56712345...1020304050...Last »