معمای صلح میانِ طالبان و ارگ

معمای صلح میانِ طالبان و ارگ

در حالی که مناسبات میان رییس‌جمهور کرزی و ایالات متحدۀ امریکا بسیار سرد و متشنج است، گفت‌وگوی صلح میان کرزی و طالبان به معمای دیگری در رابطۀ مخدوش و غیرشفافِ رییس‌جمهور و طالبان بدل شده است. به نظر می‌رسد که به‌جای...

ادامه مطلب...
یک حملۀ وحشتناک و چند پرسشِ اساسی

یک حملۀ وحشتناک و چند پرسشِ اساسی

روز یک‌شنبه، ولایت کنر شاهد یکی از خونین‌ترین و مرگبارترین حملات تهاجمیِ طالبان بر یک پاسگاه نیروهای مرزیِ ارتش بود؛ تهاجمی که بیش از بیست‌ویک قربانی گرفت و همۀ آن‌ها نیز سربازان ارتش ملی بودند که از مرزهای کشور پاسداری...

ادامه مطلب...
کرزی؛  چهره‌یی جانب‌دار در انتخابات پیشِ رو

کرزی؛ چهره‌یی جانب‌دار در انتخابات پیشِ رو

احمد عمران آقای کرزی بارها اعلام کرده که در روند انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیش رو هیچ دخالتی نخواهد داشت. او از نهادهای دولتی نیز تقاضا کرده که از دخالت در امر انتخابات پرهیز کنند. اما خلاف این گفته‌ها، ما شاهدیم که از...

ادامه مطلب...
اجنـدای ملی و فرهنگ گفتمانی

اجنـدای ملی و فرهنگ گفتمانی

روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، کنفرانس اجندای ملی به سلسلۀ نشست‌ها و گفت‌وگوهایش بر سرِ مسایل عمده و اساسی افغانستان، سمینار علمی تحقیقیِ دیگری را در شهر کابل برگزار کرد که در آن جمعی از نخبه‌گان و اندیشه‌ورزانِ کشور شرکت داشتند....

ادامه مطلب...
سـوم حـوت؛  روایت وحدت و اقتدار

سـوم حـوت؛ روایت وحدت و اقتدار

شاید سردی و خنکای بادهای زمستانی سال 1358 بیشتر از امروز بوده باشد. سردی که تا استخوان مردم را می سوزاند و در کنار سوز سرمای زمستان، سوز درد ناسور تجاوز و خفت و خواری اشغال شدن کشور توسط نیروهای...

ادامه مطلب...