چهـرۀ ضد پاکسـتانی           در پاکستان

چهـرۀ ضد پاکسـتانی در پاکستان

بسم‌الله محمدی وزیر دفاع کشور برای یک سفر پنج‌روزه عازم کشور پاکستان شده است. گفته می‌شود که هدفِ این سفر، رای‌زنی دربارۀ مسایل امنیتی بوده و به همین منظور تاکنون ملاقات‌هایی با رییس‌جمهور پاکستان و جنرال اشفاق کیانی رییس ستاد...

ادامه مطلب...
در انتظارِ تکانه‌یی دیگر در وضعیت سیاسی کشـور

در انتظارِ تکانه‌یی دیگر در وضعیت سیاسی کشـور

کم‌وبیش یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است؛ فرصتی که برای آیندة سیاسی افغانستان از هرجهت مهم تلقی می‌شود. جان کری نامزد وزارت خارجة امریکا در مجلس سنای این کشور به گونة آشکار از برگزاری انتخابات شفاف و...

ادامه مطلب...
ریشـه‌های وخـامت اوضاع امنیتی

ریشـه‌های وخـامت اوضاع امنیتی

موجی از ناامنی‌ها کشور را فرا گرفته است، آن‌هم زمانی که مسوولیت امنیتی در حال انتقال از نیروهای خارجی به نیروهای کشور است. تنها در روز شنبة همین هفته، شهرهای غزنی و کندز شاهد حملات مرگبار انتحاری بودند که چندین...

ادامه مطلب...
خانوادۀ کرزی در پی انحصار قدرت

خانوادۀ کرزی در پی انحصار قدرت

دموکراسی در کشورهای استبدادزده و جهان سومی،‌ چونان عضوِ پیوندی‌يي می‌ماند که پس از مدتی سایر اعضای بدن، آن را پس می‌زند. تجربه در این کشورها نشان می‌دهد که حتا بسا از حکومت‌های مدعی دموکراسی، پس از مدتی سعی کرده‌اند...

ادامه مطلب...
جایگاه مبهم مردم در سیاست‌های دولت

جایگاه مبهم مردم در سیاست‌های دولت

در تعاملات سیاسی موجود در کشور مردم چه جایگاهی دارند؟ افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان به سمت نظام مردم‌سالار گام گذاشت؛ نظامی که مبتنی بر آرای مردم است و در قانون اساسی کشور هم حق حاکمیت از آن مردم دانسته...

ادامه مطلب...