تأکیدهای شک‌برانگیزِ آقای کرزی از عدم حمایتِ نامزد مشخص

تأکیدهای شک‌برانگیزِ آقای کرزی از عدم حمایتِ نامزد مشخص

در روزهای اخیر، داستان انتخابات وارد مراحل تازه‌یی شده است. از یک‌سو بی‌تجربه‌گی اعضای جدید کمیسیون انتخابات، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده و از سوی دیگر، تأکیدهای رییس‌جمهوری مبنی بر این‌که در انتخابات آینده از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند. بی‌تجربه‌گی اعضای جدید...

ادامه مطلب...
از بُرد در میدان ورزشی  تا بُرد در مـیدان سیاسـی

از بُرد در میدان ورزشی تا بُرد در مـیدان سیاسـی

مسابقۀ فوتبال میان پاکستان و افغانستان، به نفع افغانستانی‌ها به پایان رسید؛ یک بُرد شیرین و مطلق به نفعِ کشورمان. وقتی به چهرۀ تماشاگرانِ این مسابقه که مشتاقانه منتظر نتیجه نشسته بودند نگاه می‌کردی؛ به‌وضوح اضطراب و امید را در...

ادامه مطلب...
زمزمه تأخیر؛  مقدمه‌یی برای لغو انتخابات!

زمزمه تأخیر؛ مقدمه‌یی برای لغو انتخابات!

در این‌که افغانستان در میانِ چالش‌ها و بحران‌های متفاوت از هر سو گیر مانده است، جای هیچ شک و تردید نیست. و هم‌چنین این نکته هم جزوِ حقیقت‌های قابل قبولِ همه است که مردمِ ما از جنگ و ویرانی خسته‌اند...

ادامه مطلب...
استاد سیاف نامـزد  مـورد حمـایت کـرزی نیست

استاد سیاف نامـزد مـورد حمـایت کـرزی نیست

برخی جریان‏های سیاسی و آگاهان می‎گویند که نامزد «اصلی و نهایی» حامد کرزی در انتخابات پیش‎رو استاد سیاف نیست، اما رییس‎جمهور کرزی با مطرح‌کردن این که نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست‎جمهوری پیش‌رو استاد سیاف است، در تلاش ایجاد...

ادامه مطلب...
۲۸ اسد  تاریخِ استقلال افغانستان نیست!

۲۸ اسد تاریخِ استقلال افغانستان نیست!

در فلسفة تاریخ آمده است: «در هر نقطه‌یی از تاریخ، زنده‌گی است و تاریخْ فراگیرندۀ هرگونه زنده‌گی. در هر گونه‌ شرایطِ زنده‌گی انسان، زمان و مکان دو ستون اساسیِ تاریخ بشر هستند؛ اگر زمان و مکان را از تاریخ بگیرند،...

ادامه مطلب...