انتخابات آینده، چالشِ امنیت و شفافیت

انتخابات آینده، چالشِ امنیت و شفافیت

یکی از ویژه‌گی‌های برگزاری انتخابات که در قانون نیز تسجیل یافته، سراسری بودن و شفاف بودنِ آن است. اگر هر کدام از این ویژه‌گی‌ها در انتخابات به‌درستی اعمال نشود، به معنایِ آن است که نتیجۀ آن می‌تواند مناقشه‌آمیز باشد و...

ادامه مطلب...
جنـگ مرگبـار قـدرت  میان دو جناح رقیب

جنـگ مرگبـار قـدرت میان دو جناح رقیب

آنچه در رسانه‌ها و فضای مجازی در مورد گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان گفته می‌شود، تا آنچه واقعیت این گفت‌وگوها را می‌سازد، معلوم می‌شود که زیاد با هم نزدیکی ندارند. گویا مقام‌های امریکایی نیز در مغشوش کردن وضعیت بی‌اثر...

ادامه مطلب...
جناب داکتر صاحب عبدالله آیا به من رأی می‌دهید؟

جناب داکتر صاحب عبدالله آیا به من رأی می‌دهید؟

برای لحظه‌یی می‌پنداریم که من بهجای خودت کاندیدای نام‌دار ریاست‌جمهوری هستم و خودت بهجای من یک شهروند عادی و من با بیوگرافی زیرین ام از خودت رای‌طلبان هستم: ۱. در سال ۲۰۰۹ کاندیدا بودم، نتیجۀ انتخابات را قبول نکردم، مردم از...

ادامه مطلب...
وفاق ملی از حکومت وحدت ملی حساب می‌گیرد/ سخنرانی حبیب الرحمن پدرام، رییس ستاد انتخاباتی تیم وفاق ملی در نخستین همایش انتخاباتی

وفاق ملی از حکومت وحدت ملی حساب می‌گیرد/ سخنرانی حبیب الرحمن پدرام، رییس ستاد انتخاباتی تیم وفاق ملی در نخستین همایش انتخاباتی

الهی! اگر کار به گفتار است، بر سر همه تاجم و اگر به کردار است، به پشه و مور محتاجم الهی اگر بردار کنی رواست، مهجور مکن و اگر به دوزخ فرستی، رضاست از خود دور مکن به‌نام خداوند جان و خرد. درود و تن‌درستی، لبخند و...

ادامه مطلب...
معاملۀ امریکا و طالبان بر سرِ آقای غنی

معاملۀ امریکا و طالبان بر سرِ آقای غنی

الجزیره به نقل از منابعی در طالبان ادعا کرده است که گفت‌وگوهای صلحِ خلیل‌زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا با هیأتِ طالبان در قطر به نتایجی رسیده و به‌زودی توافق‌نامه‌یی میان دو طرف امضا می‌شود. الجزیره ضمناً مدعی شده که یکی...

ادامه مطلب...