اکثریت ارزشی؛ روح آجـندای مـلی و گـفت‌وگوی بین‌الافغانی

اکثریت ارزشی؛ روح آجـندای مـلی و گـفت‌وگوی بین‌الافغانی

افغانستان، تاریخی سرشار از فراز و نشیب دارد؛ تاریخی که گاه با خون نوشته شده و گاه با سلطه‌گری. مردمِ این سرزمین همواره دچار رنجِ سیاسی و اجتماعیِ ناشی از مناسباتِ قدرت در یک جامعۀ پیشامدرن بوده‌اند؛ جامعه‌یی که عمدتاً...

ادامه مطلب...
کی حق به جانب است  وزیر مالیه یا اعضای متهم‌شدۀ مجلس؟

کی حق به جانب است وزیر مالیه یا اعضای متهم‌شدۀ مجلس؟

مجلس نماینده‌گان برای رسیده‌گی به مشکلِ به‌وجود آمده میان شماری از اعضای مجلس و وزیر مالیۀ کشور، پیشنهاد ایجاد کمیسیونی متشکل از نماینده‌گانی از جامعۀ مدنی و نهادهای عدلی و قضاییِ کشور را داده است. این کمیسیونِ حقیقت‌یاب وظیفه دارد...

ادامه مطلب...
مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز دیروز طالبان و آی.اس.آی، امروز تلقین روانی!

مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز دیروز طالبان و آی.اس.آی، امروز تلقین روانی!

این روزها صحبت از مسمومیتِ دختران در مکاتب، سرخطِ بسیاری از رسانه‌ها بوده است. اما به‌راستی حقیقت چیست؟ چرا کمتر به ساخت‌وتولیدِ گزارش‌های تحقیقی در مواردی از این‌دست اقدام شده است؟ و چرا به‌جای کشف حقیقت، به فرافکنی دست می‌زنیم؟ توضیح...

ادامه مطلب...
قانونِ «منع خشونت علیه زنان» را چه‌گونه باید خواند؟

قانونِ «منع خشونت علیه زنان» را چه‌گونه باید خواند؟

روز شنبه، بحث مجلس نماینده‌گان حول محورِ قانون منع خشونت علیه زنان، تمرکز یافته بود. قانونی که گفته می‌شود از چندین‌سال به این طرف، روی دستِ نهادهای تدوین‌کننده باقی مانده و تاهنوز هیچ راهی به دهی نبرده است. عدم مطرح کردنِ...

ادامه مطلب...
اکثریت ارزشی؛  سـیاسـتی ارزشـی نه سهـامی

اکثریت ارزشی؛ سـیاسـتی ارزشـی نه سهـامی

بدون شک سال 2014، سالی سرنوشت‌ساز و حیاتی برای این مردم است. جدای از موج منفی‌یی که ترس و وحشت را از فرا رسیدنِ آن در افکار عمومی رقم زده، این حقیقت غیر قابل انکار است که افغانستانِ منهای حضور...

ادامه مطلب...