چـالش‌هـای انتخـابات ریاست‌جمهـوری

چـالش‌هـای انتخـابات ریاست‌جمهـوری

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان دیروز زیر سایۀ شدید تهدید و تقلب برگزار شد. در آغاز 18 تن خود را نامزد کرده بود که از این میان، چهار تن از روند انتخابات انصراف داده و به تیم‌های دیگر پیوستند. انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی...

ادامه مطلب...
روزهای دشوار  با غنـی

روزهای دشوار با غنـی

با شعار اصلیِ «تحول و تدوام» و با شعار فرعی اما زیبایِ «هیچ افغان از افغانِ دیگر برتر نیست» وارد شد و گفت که حکومتش «شرکت سهامی نیست» و در هر سخنرانی‌اش این شعارها را تکرار کرد. متهم بود که...

ادامه مطلب...
چه کسانی در میدان ماندند؟

چه کسانی در میدان ماندند؟

کمپاین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم اسد سال جاری رسماً آغاز شد. هجده چهره برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری خود را نامزد کرده‌اند. مسوولان در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شصت روز به نامزدان مهلت تعیین کرد تا کارزارهای انتخاباتی‌شان را به...

ادامه مطلب...
دولت افغانستان با حامیان خود در نزاع است

دولت افغانستان با حامیان خود در نزاع است

 در حالی که ایالات متحدۀ امریکا مشوق گفت‌وگوی صلح با گروه طالبان است، مذاکرات بین‌المللی روی کمک‌های اقتصادی که برای ثبات افغانستان در زمان مذاکرات صلح حیاتی است، جریان دارد. تاهنوز دولت افغانستان از این بحث‌های مهم و حیانی محروم است،...

ادامه مطلب...
‌غنـی؛  رکـورددارِ نقضِ قانـون اسـاسی

‌غنـی؛ رکـورددارِ نقضِ قانـون اسـاسی

اشـاره از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، در محافل سیاسی و اجتماعی از تطبیق و عدم تطبیقِ قانون اساسی بحث‌های زیادی صورت گرفته است. برخی به این باورند که حکومت وحدت ملی، تمام ماده‌های قانون اساسی را – به‎جز این‌که کابل...

ادامه مطلب...