مجلس نماینده‌گان  در برابرِ آزمـونی دیگـر

مجلس نماینده‌گان در برابرِ آزمـونی دیگـر

حرکت متهورانه و قانون‌مدارانۀ مجلس نماینده‌گان در راستای استیضاح یازده وزیر کابینۀ آقای کرزی که نتوانسته‌اند بودجۀ سال گذشتۀ وزارت‌خانه‌های خود را در جهت رفاه عمومی به مصرف رسانند، می‌تواند به عنوان یک تکانۀ مهم در عرصۀ بهبود حکومت‌داریِ خوب...

ادامه مطلب...
سرایتِ ریاکاری  از دولت به ملت!

سرایتِ ریاکاری از دولت به ملت!

چرا جناب آقای کرزی با یک تغییر صدوهشتاد درجه‌یی، موضعی ضد پاکستانی گرفته و اذعان کرده‌ است که دیگر وقتِ آن رسیده که جایگزین‌های مناسبی به‌جای پاکستانی‌ها برای تسهیلِ روند صلح پیدا کنند؟ آن سوی این شاخ‌وشانه کشیدن‌ها، کدام حقیقت...

ادامه مطلب...
سفر قطر بی‌نتیجه بود!

سفر قطر بی‌نتیجه بود!

سفر دو روزۀ رییس‌جمهور به دوحه پایتخت قطر، در حالی پایان می‌یابد ‌که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند آقای کرزی در این سفر به اهدافی که برای خود مشخص کرده بود و انتظار می‌رفت محور اصلیِ بحث‌ها و گفت‌وگوهایش را شکل...

ادامه مطلب...
عطای کمیسیونِ اصلاحات اداری را  به لقایش بخشیم!

عطای کمیسیونِ اصلاحات اداری را به لقایش بخشیم!

مجلس نماینده‌گان کشور در یک اقدام بی‌نظیر، خواهانِ لغو کمیسیون اصلاحات اداری شده است. این خواسته در پیِ آن مطرح شده که گزارش‌های رسیده از کارکردهای این کمیسیون، نشان می‌دهند روند کار در این نهادِ نام‌نهاد نه تنها هیچ اصلاحاتی...

ادامه مطلب...
جنگِ مغلوبۀ  افغانسـتان و    پاکسـتان

جنگِ مغلوبۀ افغانسـتان و پاکسـتان

در حالی که سرانِ دو کشور افغانستان و پاکستان وارد دور تازه‌یی از تنش‌ها میانِ خود شده‌اند، این تنش‌ها روی دیگر سکه را نیز برملا کرده است. روی دیگر سکۀ تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، تناقض‌گویی‌های ابهام‌آمیز و به دور...

ادامه مطلب...