این ره که تو می‌روی  به ترکستان است          (بحثی درباره سیاست گفت‌وگوهای صلح)

این ره که تو می‌روی به ترکستان است (بحثی درباره سیاست گفت‌وگوهای صلح)

بازنگری در سیاست گفت‌وگو با مخالفان مسلح پس از نشست پاریس کاملاً محرز شده است. در این نشست که در حاشیة شهر پاریس با شرکت نماینده‌گانی از گروه‌های مسلح مخالف، اپوزیسیون، جامعة مدنی و دولت برگزار شد، این نتیجة اسف‌بار...

ادامه مطلب...
حکـومت  مسوول اصلیِ مرگ پناه‌جویان است

حکـومت مسوول اصلیِ مرگ پناه‌جویان است

به تاریخ سیزده دسمبر سال جاری، کشتی‌یی که از ترکیه عازمِ یونان بود، غرق شد و در این سانحه، 21 شهروند افغانستاني که به گونۀ قاچاق رهسپار اروپا شده بودند، جان‌های‌شان را از دست دادند. اكنون دولت افغانستان هیأتی را به...

ادامه مطلب...
لویه‌جرگه در راه است؟

لویه‌جرگه در راه است؟

یک سال پس از شهادت مطلب‌بیک، نمایندۀ مجلس و یکی از فرماندهان جهادی، محفلی به رسم یادبود از او، در کابل برگزار شد. ظاهراً برگزاری این محافل، رسم جدیدی‌ست که پس از ترور فرماندهان و شخصیت‌های بانفوذ کشور آن را...

ادامه مطلب...
زنـان؛ بازیگران فصل جدیدی از تروریسم؟

زنـان؛ بازیگران فصل جدیدی از تروریسم؟

«در حملة یک پولیس زن افغان، یک مشاور امریکایی کشته شد. احتمال مي‌رود كه این زن با گروه طالبان در ارتباط باشد». این‌ بخشي از خبری‌ست که روز گذشته از خبرگزاري‌ها شنيديم و اولین تصویری که از آن به ذهن‌مان...

ادامه مطلب...
حکـومت خواب‌نمـا  شده است!

حکـومت خواب‌نمـا شده است!

این روزها بحث عمده بر سر نتایج گفت‌وگوهای پاریس است؛ گفت‌وگوهایي که با شرکت شماری از احزاب و گروه‌های ذی‌دخل در مسایل افغانستان، در شهر پاریس به میزبانی یک نهاد تحقیقاتیِ فرانسه برگزار شد. در این نشست آن‌گونه که شرکت‌کننده‌گانِ...

ادامه مطلب...