‌غنـی؛  رکـورددارِ نقضِ قانـون اسـاسی

‌غنـی؛ رکـورددارِ نقضِ قانـون اسـاسی

اشـاره از زمان شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، در محافل سیاسی و اجتماعی از تطبیق و عدم تطبیقِ قانون اساسی بحث‌های زیادی صورت گرفته است. برخی به این باورند که حکومت وحدت ملی، تمام ماده‌های قانون اساسی را – به‎جز این‌که کابل...

ادامه مطلب...
حکمتیـار  تا چه اندازه «رهـبر» است؟

حکمتیـار تا چه اندازه «رهـبر» است؟

سخنانِ حکمتیار را برای این گوش کردم که پیروانش او را «رهبر» می‌دانند و رهبر نیز سخنِ رهبرانه می‌زند؛ به‌گونه‌یی سخن می‌گویدکه دروغ نباشد و توهین ‌هم به فرهنگ، زبان و داشته‌هایِ دیگران نمی‌کند. خواستم بدانم که این رهبر تا...

ادامه مطلب...
هر کوی و برزنِ این سرزمین خاطره‌یی از آن سرو بلند دارد!

هر کوی و برزنِ این سرزمین خاطره‌یی از آن سرو بلند دارد!

هر دمی که از احمدشاه مسعود، آن تندیس بلند آزادی یادی در میان می‌آید، در عالم خیال به سال‌های 1378خورشیدی می‌روم و مرحوم پدرم را با آن کالبد نحیف در بستر بیماری می‌بینم که رادیو‌یش روشن است و خبرها را...

ادامه مطلب...
احمدولی مسعود  نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری  در یک نگاه

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نگاه

جامعۀ افغانستان سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری را با ناکامی و نارضایتی پشتِ سر گذراند و اکنون در دورِ چهارمِ آن قرار داریم که می‌سِزد برای پیش‌گیری از تکرار تجاربِ تلخِ گذشته، این‌بار قبل از رای دادن، بر ویژه‌گی‌هایِ نامزدان مکث...

ادامه مطلب...
«دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» چقدر اخلاق دوران کمپاین را رعایت کرده‌اند

«دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» چقدر اخلاق دوران کمپاین را رعایت کرده‌اند

قانون انتخابات افغانستان به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برخی خط‌های سرخ کشیده است تا در جریان کارزارهای انتخاباتی از آن عبور و عدول نکنند. این قانون به نامزدان اجازه نمی‌دهد تا از مکان‌ها، امکانات و منابع مالی دولتی به نفع شخصی...

ادامه مطلب...