خاموشی‌های نفس‌گیرِ کابل

خاموشی‌های نفس‌گیرِ کابل

گاهی متولیان امور چنان در امور سیاسیِ روزمره غرق می‌شوند که امور رفاهی و خدمات عامه را فراموش می‌کنند؛ همان چيزهايي که مردم به آن سخت نیاز دارند و در واقع، تمام هیاهوهای سیاسی نیز بايد به هدفِ تأمینِ آن‌ها...

ادامه مطلب...
راه‌حل بحران دانشگاه کابل

راه‌حل بحران دانشگاه کابل

چرا عاشورا باید در افغانستان حساسیت‌برانگیز باشد؟ آیا عاشورا در افغانستان حساسیت‌برانگیز است یا کسانی هستند که می‌خواهند از این عزاداری عمومی، دلیل و بهانه‌يی برای حساسیت‌زایی بسازند؟ اتفاقاتی که این روزها در دانشگاه کابل افتاد، تا اندازه‌يي خاطرة تلخ عاشورای...

ادامه مطلب...
اما و اگرهای  توزیعِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی

اما و اگرهای توزیعِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی

از مدت‌ها بدین‌سو، حرف‌وحدیث‌هایی مبني بر تهیه و توزیعِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی وجود دارد؛ مسأله‌یی که به نظر می‌رسد چندین پروسۀ مهم و حیاتی را در سطح اجتماع و فرهنگ، معطل کرده است. طی چند سال گذشته، حکومت هر از گاهی...

ادامه مطلب...
قربان لبِ یار گهی غنچه گهی گل (مکثی بر فرمان شفاهی رییس جمهور)

قربان لبِ یار گهی غنچه گهی گل (مکثی بر فرمان شفاهی رییس جمهور)

بیت معروفی‌ست که می‌گویند: هر غنچه که گل گشت دگر غنچه نگردد / قربان لب یار گهی غنچه گهی گل. این بیت از آن‌جا به یادم آمد که رییس‌جمهور کرزی به صورت شفاهی به سخن‌گویانش دستور داده که از موضع‌گیری‌های...

ادامه مطلب...
نگرانی سازمان ملل  قابل درک است!

نگرانی سازمان ملل قابل درک است!

به تازه‌گی سازمان ملل نگرانی‌اش را دربارۀ مصونیت‌بخشی به جنایت‌کاران جنگیِ طالبان ابراز کرده است. این نگرانی که در پی روندِ گفت‌وگوهای صلح مطرح شده، نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغۀ جامعۀ جهانی و مردم افغانستان در این روند در نظر...

ادامه مطلب...