حکـومت خواب‌نمـا  شده است!

حکـومت خواب‌نمـا شده است!

این روزها بحث عمده بر سر نتایج گفت‌وگوهای پاریس است؛ گفت‌وگوهایي که با شرکت شماری از احزاب و گروه‌های ذی‌دخل در مسایل افغانستان، در شهر پاریس به میزبانی یک نهاد تحقیقاتیِ فرانسه برگزار شد. در این نشست آن‌گونه که شرکت‌کننده‌گانِ...

ادامه مطلب...
ماهـی از سر بگندد نه ز دم    ( در حاشیه سخنان آقای کرزی در روز مبارزه با فساد اداری)

ماهـی از سر بگندد نه ز دم ( در حاشیه سخنان آقای کرزی در روز مبارزه با فساد اداری)

سخنان رییس‌جمهوری در روز مبارزه با فساد اداری، یک بار دیگر نشان داد که آن‌چه در این خصوص ظرف سال‌های گذشته انجام شده، به اصطلاح بر یخ نوشته شده و در آفتاب گذاشته شده است. آقای کرزی به همان شیوة معمول...

ادامه مطلب...
صداقت و دیده‌درایی رییس‌جمهور دوران طلایی برای کی؟

صداقت و دیده‌درایی رییس‌جمهور دوران طلایی برای کی؟

به گفته رییس‌جمهور، حضور خارجی‌ها، معاش‌های دالری و بریز و بپاش‌های کلانی که با فساد آغشته شده و به فربه شدن خیلی ها کمک کرده و بلند منزل‌هایی که از درک این عواید نامشروع یا مشروع نصیب خیلی از تازه...

ادامه مطلب...
تناقض‌های آشکار در مواضع طالبان و حزب اسلامی

تناقض‌های آشکار در مواضع طالبان و حزب اسلامی

نشست پاریس با شرکت نماینده‌گان حزب اسلامی شاخة حکمتیار، طالبان، اپوزیسیون، جامعة مدنی و دولت در حالی به پایان رسید که اظهارات ضدونقیض در مورد آن تازه آغاز شده است. برخی‌ها این نشست را تنها گامی در جهت دیدارهای غیررسمی...

ادامه مطلب...
اول جـدی و چه‌گونه‌گـی تحویل‌دهیِ قدرت

اول جـدی و چه‌گونه‌گـی تحویل‌دهیِ قدرت

اول جدی برابر است با یازدهمین سال‌روز انتقال قدرت که زنده‌یاد شهيد پروفيسور برهان‌الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، قدرت را به حامد کرزی تسلیم کرد. این نوع تسلیم‌دهی قدرت، نقطۀ عطفی‌ست در تاریخ معاصر که سنت قدرت‌طلبی در افغانستان را...

ادامه مطلب...