نشست پاریس؛  گام‌های لرزان و رویاهای بزرگ

نشست پاریس؛ گام‌های لرزان و رویاهای بزرگ

پاریس در اواخر هفتة گذشته، شاهد برگزاری نشست دو روزه‌يی با شرکت نماینده‌گانی از طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، اپوزیسیون و دولت افغانستان بود. هرچند شماری از تحلیل‌گران، دیدار شرکت‌کننده‌گان این نشست را در پشت درهای بسته، نشانة آغاز گفت‌وگوهای صلح...

ادامه مطلب...
جهان چه‌گونه صلحی  برای افغانستان می‌خواهد؟

جهان چه‌گونه صلحی برای افغانستان می‌خواهد؟

برای رسیدن به صلح در افغانستان، این روزها هر کس به دنبال یافتن راهی و طراحیِ يك استراتژی‌ است. و بدون شک، استراتژی‌يي که بتواند ما را به صلح و ثبات برساند، همان کلیدِ پیروزی و رسیدن به موفقیت است....

ادامه مطلب...
مهاجرت؛ پدیده‌یی کهنه با ابعاد جدید

مهاجرت؛ پدیده‌یی کهنه با ابعاد جدید

روز گذشته، مصادف با روز جهانی مهاجرت بود. هر سال میلیون‌ها انسان از سراسر جهان به‌دلایل گوناگون کشورهای خود را ترک می‌کنند و به دیگر کشورها پناه مي‌گزیند. این دلایل می‌توانند بسیار متفاوت و در برخی موارد مغایر با هم...

ادامه مطلب...
گفت‌وگوهای «بین‌الافغانی»  با آجندای غیرافغانی!

گفت‌وگوهای «بین‌الافغانی» با آجندای غیرافغانی!

دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان، تلاش‌های خود برای برگزاری نشست «بین‌الافغانی» را در روزهای اخیر شتاب بخشیده است. سازمان ملل از مدتی به این‌سو تلاش‌هایي را به هدف برگزاری یک نشست بزرگ با شرکت تمام طرف‌های درگیر...

ادامه مطلب...
حضور نسل جوان در سیاست؛ راهی به سوی تفاهـم

حضور نسل جوان در سیاست؛ راهی به سوی تفاهـم

شکاف نسل‌ها، همان معضلی‌ست که هر روز بر عمق و دامنة آن افزوده می‌شود و یک گروه را در مقابل گروهِ دیگر قرار می‌دهد. باید نگاهی کرد و دید که چه‌گونه می‌توان فاصله میان آن‌ها را کم كرد و تفاهم...

ادامه مطلب...