اژدهای خودی و ناخودی مهاجرین

اژدهای خودی و ناخودی مهاجرین

بخش دوم و پایانی/ در خانۀ برادر از سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۵۶ هزار مهاجر در دریای مدیترانه جان‌شان را از دست داده‌اند. آن‌ها نیز در راه رسیدن به قارۀ سبز جان باخته‌اند. آنها نیز مانند تمام در رفتگان از اژدها توجه...

ادامه مطلب...
آ فت؛  زخم باستانیِ خطرناک و مردم‌ آزار

آ فت؛ زخم باستانیِ خطرناک و مردم‌ آزار

بخش دوم آفت یکی از بیماری‌هایی‌ست که قرن‌هاست بشر را به دردسر انداخته است. آفت از کلمۀ یونانی «آفتا» به معنی زخم مشتق شده است. در کتاب پزشکی بقراط حکیم دربارۀ این بیماری و راه‌های درمانِ آن صحبت شده است. تحقیقات...

ادامه مطلب...

در مسـیر پیروزی

بخش يك‌صــدونهم تضاد رهبران در اواخر به حدی رسید که بنا بر گفتة محمد انور جگدلک، اگر قوماندان با شورا تماس می‌گرفتند، در داخل تنظیم مشکلات فراواني براي آن‌ها ایجاد می‌شد و بر اساس همین مسأله بود که قوماندانان حزب اسلامی...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

 بخش يك‌صــدوهـفتم تولواک: “آمرصاحب، این رهبران را ما و شما می‌شناسیم. این‌ها جور نمی‌آیند. باید شما قدرت را به شورای قوماندانان انتقال دهید. در این زمینه ما با قوماندان صاحب حقانی صحبت کرده‌ایم، سایر برادران نیز هم‌نظر هستند.” مسعود: “تولواک صاحب اگر...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش يك‌صــدوشـشم   شورا و سقوط کابل شورای قوماندانان در چندقدمیِ آخرین آرمانش که سقوط حکومت کابل بود‌ـ قرار داشت و شهرهای افغانستان مانند میوه‌های پخته‌شده به دامنِ مجاهدین و قوماندانان جهادی سقوط می‌کرد؛ اما زعامت سیاسی در بحران تصمیم‌گیری قرار داشت...

ادامه مطلب...
Page 1 of 2312345...1020...Last »