معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در گفت‌وگو با ماندگار: کشت مـواد مخـدر  ۳۰ درصـد کاهـش یـافته است

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در گفت‌وگو با ماندگار: کشت مـواد مخـدر ۳۰ درصـد کاهـش یـافته است

اشاره: مبارزه با مواد مخدر یکی از برنامه‌های مهم حکومت‌های افغانستان در 18 سال گذشته بوده است. نهادهای مهم و متعددی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ایجاد شد. اما اخیراً وزارت مبارزه با مواد مخدر با معینیت مبارزه...

ادامه مطلب...
بشیر بیژن عضو شورای نامزدان: انتخـاباتِ ۶ میـزان از مسیـر اصلـی‌ منحـرف شـده است

بشیر بیژن عضو شورای نامزدان: انتخـاباتِ ۶ میـزان از مسیـر اصلـی‌ منحـرف شـده است

اشاره: کمیسیون انتخابات هفتۀ گذشته اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات را به تأخیر انداخت، این نهاد دلیل این کار را مشکلات تخنیکی عنوان کرد و از مردم پوزش خواست، اما گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که کمیسیون انتخابات در تبانی با افراد با...

ادامه مطلب...
جاوید کوهستانی: پروندۀ صلح با طالبان را حکومت جدید نهایی می‌سازد

جاوید کوهستانی: پروندۀ صلح با طالبان را حکومت جدید نهایی می‌سازد

اشاره: گفت‌وگوهای صلح طالبان با امریکا پس از توییت دونالد ترامپ متوقف شد. هفتۀ پیش دیدارهای نماینده‌گان طالبان با نمایندۀ امریکا دوباره آغاز شد و تاهنوز معلوم نیست که انجام آن چه خواهد شد. در این شماره از بهر دانستن...

ادامه مطلب...
وحید مژده: سـرنوشتِ توافـق‌نامـۀ صلـح امریکـا و طالبـان  تا اعـلام نتایـج انتخـابات ناروشـن می‌مـاند

وحید مژده: سـرنوشتِ توافـق‌نامـۀ صلـح امریکـا و طالبـان تا اعـلام نتایـج انتخـابات ناروشـن می‌مـاند

اشاره: گفت‌وگوهای صلح طالبان با امریکا پس از توییت دونالد ترامپ متوقف شد. هفتۀ پیش دیدارهای نماینده‌گان طالبان با نمایندۀ امریکا دوباره آغاز شد و تاهنوز معلوم نیست که انجام آن چه خواهد شد. در این شماره از بهر دانستن...

ادامه مطلب...
معاون کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی: تقلب و تخلف وجهۀ انتخابات را صدمه زده است

معاون کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی: تقلب و تخلف وجهۀ انتخابات را صدمه زده است

اشاره: انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان با چالش‌های زیاد مواجه شد. ادعاهای مبنی بر وجود تقلب، ناکارایی دستگاه‌های انگشت‌نگاری و بسته بودن برخی محلات رأی‌دهی و میزان پایین اشتراک مردم از چالش‌های این انتخابات عنوان شده است. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز...

ادامه مطلب...
Page 2 of 4112345...10203040...Last »