سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر  گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش هشتم سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر گفت‌و گوهای اشتراک کننده‌گان یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر:  گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر: گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش هفتم یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از این...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر  گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر گفت‌و گوهای اشتراک‌کننده‌گان

یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎ و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر  گفت‌وگوهای اشتراک‌کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر گفت‌وگوهای اشتراک‌کننده‌گان

بخش پنجم یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان ‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها ‎و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را...

ادامه مطلب...
سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر  گفت‌و گوهای اشتــراک کننده‌گان

سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر گفت‌و گوهای اشتــراک کننده‌گان

بخش چهارم یادداشت :سومین نشست مشورتی طرح اجندای ملی، اخیراً با حضور نخبه‎گان سیاسی، فرهنگیان، استادان‎و دانشجویان در ولایت پنجشیر برگزار گردید. در این نشست، اشتراک‎کننده‎گان پیشنهادها‎ و دیدگاه‌های‌شان را در خصوص طرح اجندای ملی ارایه کردند و هم‌چنان حمایت‎شان را از...

ادامه مطلب...
Page 20 of 36« First...10...1819202122...30...Last »